ОП на КСБ

Общото събрание на ОП Благоевград преизбра за председател инж. Стефан Стоев

Галя Христова-Прътева,

ОП на КСБ - Благоевград

 

Областното представителство (ОП) на КСБ в Благоевград проведе своето Общо отчетно-изборно събрание на 1 септември. Членовете на местната структура на Камарата на строителите в България се събраха в офиса на ОП, за да изберат ръководство за следващите три години. На събитието присъства председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Председателят на ОП на КСБ инж. Стефан Стоев запозна присъстващите с дневния ред от 16 точки. Инж. Стоев представи отчетите за дейността и изпълнение на плана за приходи и разходи за периода 1.1.2021 г. - 31.08.2022 г. на Областното представителство. Никола Шимбов докладва за дейността на Контролния съвет на ОП Благоевград, като отчете работата на председателя на ОблС и на самия ОблС от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г. като положителна.

След това се проведе избор на председател, Областен съвет и Контролен съвет и делегати за предстоящото Общо събрание на КСБ на 30 ноември 2022 г. С промените в Устава на КСБ Областното представителство има възможност да предлага кандидатури за членове на УС – инж. Георги Ганджов, и членове на Контролния съвет – Николай Влахов и Виктор Велев. Предложение за член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС не беше направено. За председател на Камарата на строителите в България беше предложен инж. Илиян Терзиев.

С единодушие членовете преизбраха за председател на ОП на КСБ – Благоевград, инж. Стефан Стоев.


Инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ – Благоевград, пред в. „Строител“:  Приоритет в моята дейност ще бъде оказване на помощ на фирмите членове

 

Благодаря на колегите за доверието, което ми гласуваха да поема ръководството на ОП на КСБ – Благоевград, за втори мандат. През предстоящите 3 години отново основен приоритет в моята дейност ще бъде оказване на помощ на фирмите членове на Областното представителство за решаване на проблемите, пред които се изправят.

Най-голямата трудност, пред която сме изправени – не само ние, а цялата държава, е необходимостта от индексация на договорите в строителството. Строителните компании и общините в региона сме зависими от средствата, които са заложени в бюджетите на местните власти. През тази година администрациите почти не обявяваха търгове, защото средствата не достигат и реално почти не се работи. Но предстои изборна година, което е предпоставка за активно обявяване на обществени поръчки. Това обаче отново ще ни постави „на нокти“, защото от нас ще се изисква изпълнението на различните проекти да приключи преди старта на предизборната кампания през есента.