ОП на КСБ

Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана: Голямото предизвикателство през последните 3 г. бе да останеш силен и да продължиш

Инж. Кирилова, приключва вторият Ви мандат начело на ОП на КСБ – Монтана. Каква е Вашата оценка за свършеното за последните 3 години - кои бяха големите предизвикателства и постижения?

За изминалите години беше чест и удоволствие да съм председател на Областното представителство на КСБ в Монтана. На тази позиция много научих и много дадох от себе си и това ме прави щастлива в края на мандата ми. Както и преди съм казвала, и сега ще го повторя – проблемите са главно в намирането на квалифициран персонал, нелоялната конкуренция, сивия сектор и създадените в последните години трудности, възникнали в резултат на пандемията, като липса на строителни материали, закъсняващи доставки на същите и най-големият проблем, особено в последните 6-7 месеца – сериозното покачване на цените на материалите. Всичко изброено смятам, че в бъдеще ще повлияе доста сериозно в отрицателна посока на строителните компании, които ще започнат да изпитват чувствително затруднение в намирането на работа и изпълнението й. Защото, от една страна, са високите цени на материалите, от друга – затрудненото намиране на млади квалифицирани и реално подготвени за работата кадри. Смятам, че голямото предизвикателство през последните 3 години бе да останеш силен и да продължиш въпреки динамично променящата се обстановка, създадена от пандемията.

 

Същите ли бяха проблемите преди 6 г. в началото на първия Ви мандат?

Да, по-голямата част от проблемите, пред които в момента е изправен строителният бранш, са отпреди доста години, а имено липсата на кадри, нелоялната конкуренция и сивият сектор. Смятам, че професионалните гимназии трябва да бъдат подпомагани и максимално съхранени и като учебни заведения, и като професии, за да може строителните фирми да си осигуряват необходимия квалифициран персонал. По повод сивия сектор искам да подчертая, че го имаше не само преди 6 г., като и досега неговият процент не намалява.

 

Какво бихте отличили като Ваше постижение начело на ОП на КСБ - Монтана?

Като личен успех бих изтъкнала създадената през годините добра комуникация и съвместна работа с Професионалната гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки в града.

 

Кой е най-спешният проблем за решаване?

Най-голямата трудност не само за компаниите от област Монтана, но и за бранша в цялата страна са постоянно покачващите се цени на строителните материали. Това от своя страна води до драстично намаляване обема на работа, тъй като самите инвеститори изпитват затруднения и несигурност дали ще се справят финансово.