ОП на КСБ

Инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ - Търговище: Трябва да се събуди интерес в членовете ни и да бъдат включени в изпълнението на задачите на КСБ

Инж. Райчев, приключва вторият Ви мандат начело на ОП на КСБ – Търговище. Каква е Вашата оценка за свършеното - кои бяха големите предизвикателства и постижения?

Трудно е човек сам да си дава оценка. Трудностите, с които трябваше да се справяме, са свързани с икономиката на област Търговище и характера на строителството, което се извършва при нас. Областното ни представителство беше с малък брой членове, но след решението на КСБ всеки, който е вписан в ЦПРС, да има право да стане и член на Камарата, броят на нашите членове се увеличи рязко.

Последните години бяха тежки заради пандемията от COVID-19 и отлива на инвеститорите от областта. Изключение е една голяма турска компания, която прави вложения, но тя работи повече със строителни фирми от Турция, а някои наши членове се включват от време на време. Забелязва се подобрение в сферата на жилищното строителство. Затрудненията възникнаха от ценовия шок на строителните материали.

 

За какво не Ви стигна времето в последните 6 г.?

Да се запозная с всички фирми, които са наши членове.

 

Вие сте един от хората, които познават най-добре бранша в района на Търговище. Какво ще препоръчате на Вашия наследник?

Ще му пожелая да успее да обхване всички членове на КСБ, да се срещне с всеки един от тях и да ги приобщи към инициативите на Камарата. Компаниите станаха наши членове, но трябва да се събуди интерес в тях и да бъдат включени в изпълнението на задачите на организацията и да станат съпричастни към тях.

В професионалната гимназия в Търговище има паралелка за строителни работници, но нямаме нито един завършил, който да е останал и да е зает в някоя от местните фирми. Имаше засилен интерес в периода 2009-2010 г. Тогава имаше ученици, които ни търсеха за практика през ваканциите, но сега интересът е почти нула. Бих препоръчал да се обърне внимание и да се подобрят връзките с тази паралелка, усилията да се насочат към засилване на интереса към строителната професия.