ОП на КСБ

Видинските строители решиха Орлин Бишков да продължи да ръководи ОП Видин

Мариана Иванова,

ОП на КСБ - Видин

На 14 септември 2022 г. Областното представителство на Камарата на строителите във Видин проведе Общото си годишно отчетно-изборно събрание. На събитието присъства изп. директор на КСБ инж. Валентин Николов. В своето приветствие към видинските строители той изказа радостта си от това, че е гост на красивия крайдунавски град, и представи свършената дейност на КСБ по отношение на индексацията на договорите за строителство, разясни политиките и законодателните инициативи на организацията.  Общото събрание на ОП на КСБ – Видин, протече по предварително обявения дневен ред. Председателят на ОП Видин Орлин Бишков запозна присъстващите с дейността на председателя и Областния съвет на ОП Видин през периода 01.01.2021 г. - 31.08.2022 г. Той подчерта, че в своята работа местната структура се е ръководила от Устава на КСБ, решенията на Общото събрание на Камарата и на Управителния съвет на КСБ в защита интересите на членовете на браншовата организация от област Видин. Бишков посочи, че през изминалия отчетен период фирмите са запознавани своевременно с дейността на Камарата. Организирани са множество срещи и мероприятия, като по-важни са проведените с кмета на община Видин д-р Цветан Ценков, на които е обърнато специално внимание на инвестиционната програма в областта на строителството, развитието на инфраструктурата и промяна облика на града и превръщането му в по-добро място за живеене и привлекателна туристическа дестинация. За председател на ОП на КСБ във Видин с пълно единодушие бе преизбран Орлин Бишков, представляващ „Водстрои“ АД, а членове на Областния съвет станаха Валентин Кръстев, управител на „КИД плюс“ ЕООД, и Веселин Генов, управител на „Перфетострой“ ЕООД. В състава на Контролния съвет на ОП Видин влязоха Людмил Димитров от „Изострой-Вд“ ЕООД, Генади Велков от „Компас-Север“ ЕООД и Георги Георгиев от „Био-хоум-инжинеринг“ ООД. За делегати за предстоящото Общо събрание на КСБ бяха избрани Орлин Бишков („Водстрои“ АД), Валентин Цветанов („КИД плюс“ ЕООД) и Пламен Петков („Полимер строй инженеринг“ ЕООД). С пълно мнозинство видинските строители предложиха Орлин Бишков за член на УС на КСБ и Валентин Кръстев за член на КС на КСБ. Единодушно бяха приети и план-сметката за приходите и разходите, и годишната програма за дейността на ОП Видин за 2023 г.