ОП на КСБ

Инж. Георги Стойчев ще води ОП Търговище в следващите три години

Снежана Гечева,

ОП на КСБ Търговище

 

На 29 септември в конферентната зала на ресторант „Нова Мизия” бе проведено Общото годишно отчетно-изборно събрание на ОП на КСБ – Търговище. Гост на събитието бе инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ.

Заседанието откри председателят на ОП на КСБ – Търговище, инж. Тошко Райчев. Той представи информация за проведените от него срещи с представителите на местните власти, отговарящи за строителния сектор в областта. На тях е получена важна информация, касаеща бранша. По подадени данни от общините в Търговище, Попово, Антоново, Омуртаг и Опака членовете на ОП Търговище са запознати с бюджетите на администрациите за 2022 г., включително и с планираната строителна дейност на териториите им.

Общото събрание прие отчетите за дейността на Областния съвет и на председателя на ОП за периода януари 2021 г. – август 2022 г.

Инж. Георги Стойчев, член на Контролния съвет на ОП Търговище, направи анализ на финансовата част от дейността на Областното представителство. Инж. Недялко Неделчев, председател на КС на ОП Търговище, представи доклад за проведените заседания на ОблС за отчетния период и целесъобразността на взетите на тях решения.

Последва избор на местни органи на управление. Инж. Георги Стойчев („Геострой Попово“ ООД) бе избран единодушно за председател на ОП на КСБ - Търговище. За членове на Областния съвет бяха определени инж. Тошко Райчев („Стройкомерс – ТТ“ ЕООД), инж. Емил Миланов („Топ инженеринг“ ЕООД), Николинка Колева („Антола“ АД) и Николай Дяков („Дяковстрой” ООД). Членове на КС са инж. Недялко Неделчев („БКС Търговище“ ОП), Таньо Танев („Поляница“ ЕООД) и Петя Петкова („Агора“ ООД).

Членовете на ОП Търговище приеха план за дейността, както и план-сметка на Областното представителство за 2023 г. Като основни приоритети в работата на местната структура бяха набелязани ежегодното организиране на групи за провеждане на обучение съгласно Наредба РД-07-2/2006г по здравословни и безопасни условия на труд и контрол по качеството на влаганите в строителството материали, както и включване на допълнителни обучения на служителите на строителни организации след проучване на техните потребности.

Предложения и обсъждане на кандидатури за председател и членове на УС, КС и на Комисията за ЦПРС за предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на КСБ не постъпиха.

На събранието бе проведен избор на 6 делегати за предстоящото Общо събрание на КСБ съобразно броя на членове в ОП Търговище, който към настоящия момент е 55.