ОП на КСБ

Варненските строители единодушно решиха инж. Пенко Стоянов да продължи да ръководи ОП Варна

Издигната бе кандидатурата на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ

На 5 октомври Областното представителство на КСБ във Варна проведе Общо отчетно-изборно събрание. Събитието се състоя в зала „Пресцентър“ на Фестивален и Конгресен център в морския град. В него се включиха инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ, и Валентин Димов, член на УС на КСБ.

Началото на заседанието даде председателят на ОП на КСБ – Варна, инж. Пенко Стоянов, който представи доклад за дейността си от 1 януари 2021 г. до 31 август 2022 г. „Отчитам като незадоволително съотношението между вписаните в ЦПРС колеги и членовете на КСБ“, коментира инж. Стоянов. Той заяви, че през последната година е работил активно в защита на дейността на местните фирми, поддържал е диалог с община Варна, като са организирани срещи с кмета и неговия екип.

В следваща точка от дневния ред присъстващите се запознаха и приеха отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на КСБ – Варна, за разглеждания период. Той отново бе представен от инж. Пенко Стоянов, който подчерта, че структурата е организирала редица събития.

„През изминалата година за 20-и път връчихме годишните си награди от конкурса за строителство „Златен отвес 2021“, като в. „Строител“ традиционно бе медиен партньор“,

каза той. Инж. Стоянов отбеляза, че ОП Варна е задълбочило добрите си контакти с Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ в града.

Общото събрание прие и отчета за изпълнението на плана за приходи и разходи на ОП Варна за разглежданото време. Одобрен бе и доклад на Контролния съвет (КС) на местната структура на КСБ за дейността на председателя на ОП Варна и на ОблС. Гласувано бе и решението за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП на КСБ – Варна, за 1 януари 2021 – 31 август 2022 г.

С явен вот бяха избрани делегатите за предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на Камарата на строителите в България. Това са „Александрид“ ООД, „Ай Ви Сейлингс“ ООД, „Весела“ ООД, „Буров“ ЕООД, „ВЕП Строй“ ООД, „Вида Груп“ ООД, „Елиз“ АД, „Елит Хоум“ ЕООД, „Изолации“ ЕООД, „ИСС Инженеринг“ ООД, „Мухтаров“ ООД, „Нектон 2“ ООД, „Планекс“ ЕООД, „Планекс Варна“ ЕООД, „РУД Варна“ АД и „Пътища и мостове“ ЕООД.

В следваща точка от дневния ред

варненските строители издигнаха кандидатурата на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ.

Членовете на ОП номинираха инж. Стамат Стаматов и инж. Росен Колелиев за членове на УС на КСБ. Инж. Христо Димитров („Планекс“ ЕООД) и Валентин Димов („Ай Ви Сейлингс“ ОДД) бяха предложени за членове на Контролния съвет на КСБ. Присъстващите на заседанието издигнаха кандидатурата на инж. Христо Димитров и за председател на КС на Камарата.

Гласувана бе и кандидатурата на инж. Венета Витанова за член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС.

С абсолютно единодушие събранието преизбра инж. Пенко Стоянов за председател на ОП на КСБ – Варна. „Благодаря Ви за доверието, за мен това е голяма отговорност“, заяви той пред колегите си.

Събранието определи и състава на Областния съвет. В него влизат Веселин Кънчев от „ВЕП Строй“ ООД, инж. Кирил Киров от „Елиз“ АД, инж. Стамат Стаматов от „ИСС Инженеринг“ ОДД, Венцислав Мухтаров от „Мухтаров“ ООД, инж. Юрий Вълчанов от „РУД Варна“ АД и Светослав Жеков от „Изолации“ ЕООД. За членове на Контролния съвет на ОП Варна бяха избрани Валентин Димов, инж. Красимир Даскалов от „Лъки КТ“ ЕООД и инж. Христо Димитров.

ОП Варна прие план за дейността, както и план-сметка за 2023 г.

В края на заседанието присъстващите обсъдиха проблемите в сектор „Строителство“ и отправиха препоръки във връзка с дейността и политиките на КСБ. Сред основните акценти бяха липсата на работна ръка в морския град, както и нуждата от засилване на диалога с община Варна.


Инж. Пенко Стоянов, председател на ОП Варна: Цел, която не е спирала да стои за мен на дневен ред, е борбата със сивия сектор и спазването на законите

 

Благодаря на колегите, че ми се довериха отново. Тази длъжност никак не е лесна. Приоритетите ми като председател се припокриват с основните задачи на КСБ. Ще продължа да работя за намирането на решение на най-сериозния проблем във Варна, както и в страната, а именно тоталната липса на кадри. Справянето с този казус е от изключително значение за бранша. Радвам се, че от присъстващите на Общото събрание се чуха много предложения в тази посока. През първия си мандат наблягах много сериозно на сътрудничеството с Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“, както и с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Смятам да насоча усилията си в организирането на курсове в ПГСАГ и ВСУ, които на доброволни начала да бъдат водени от членове на Областното представителство, особено в посока мотивационни програми, които липсват в тези учебни заведения.

Цел, която не е спирала да стои за мен на дневен ред, е борбата със сивия сектор и спазването на законите. Това е може би най-тежката задача на Камарата, но браншовата организация, за да защитава себе си и членовете си, трябва да се справи с този проблем. Длъжни сме да го направим.

Друг важен приоритет в дейността на ОП на КСБ – Варна, ще е да подобри диалога с общината и всичките й структури. Постигането му ще изисква страшно много време, търпение и взаимност. Ние винаги сме откликвали, когато на администрацията й е била нужна помощ, но ако ние поискаме нещо от тях, не получаваме същото отношение. Без общината и присъединителните дружества в града ние практически не можем да свършим нищо. Диалогът, дори да е конфликтен на моменти, трябва да се води.

Като лично предизвикателство съм си поставил да продължа да се опитвам да мотивирам членовете на ОП Варна да са по-дейни. За съжаление процентът на присъствие на Общото събрание бе нисък. Хората трябва да повярват, че мнението им значи нещо. Ние винаги приветстваме активното участие в обсъжданията на проблемите на фирмите в региона. Много задачи сме си поставили и ни предстои сериозна работа.


Валентин Димов, член на УС на КСБ: Важно е да бъде засилен интересът на компаниите към КСБ

За мен е чест, че колегите решиха да ме предложат за член на КС на КСБ. Явно усилията, които съм полагал през последните три години в УС, допринесоха за кандидатурата ми за Контролния съвет.

Доволен съм от напредъка, който отчетохме на Общото събрание. Имаше диалогичност и се проведоха важни разговори. Приветствам, че издигнахме и две кандидатури за членове на УС на Камарата. Надявам се, че ние като второ по големина Областно представителство на КСБ ще се поздравим с по-голям брой членове в ръководството на браншовата организация. Вярвам също така, че изпращаме една много силна кандидатура за председател на Контролния съвет в лицето на инж. Христо Димитров.

Относно състоянието на сектор „Строителство“ в община Варна мога да кажа, че имаме проблеми в две направления. На първо място продължават обичайните трудности, които срещаме в диалога с общината и различното прилагане на Закона за устройство на територията. Няколко пъти по време на заседанието се засегна темата за прилагането на чл. 193 на ЗУТ. Това е един кардинален въпрос, който много трудно можем да решим с него.

На второ място изключително важна цел за мен е как да бъде засилен интересът на компаниите към Камарата на строителите в България. Непрекъснато търся някакъв начин да привлека повече хора към нашата кауза. Убеден съм, че ако всички строители се съберем заедно и започнем да работим по наболелите казуси, нещата няма как да не се получат. Сигурен съм, че ще има положителен ефект върху целия бранш.


Инж. Стамат Стаматов, член на ОблС на ОП Варна: Необходимо е да подобрим диалога с община Варна

Първо искам да благодаря на колегите, които издигнаха моята кандидатура за член на УС на КСБ.

Смятам, че се получи много добра дискусия по време на Общото отчетно-изборно събрание. Вярвам, че Областният съвет на ОП Варна ще продължи да работи така добре. Заедно с председателя инж. Пенко Стоянов имаме много важни задачи.

Ще продължим да търсим решения на най-наболелите проблеми.

Едно от нещата, които ми се иска да подобрим, е диалогът с общината, който напоследък не е достатъчно добър и се е превърнал в почти монолог за нас.

Много е важно час по-скоро да бъде създаден Консултативният съвет към община Варна, за който се бяхме разбрали с местната власт. Ние залагаме големи надежди на него и продължаваме да настояваме той да се сформира.