ОП на КСБ

Венцислав Дончев е новият председател на ОП Велико Търново

Инж. Илиян Терзиев е номинацията на Областното представителство за председател на УС на КСБ

Петя Борисова,

ОП на КСБ - Велико

Търново 

 

На 4 октомври в конферентната зала на Гранд хотел „Янтра” ОП на КСБ – Велико Търново, проведе Общо годишно отчетно-изборно събрание. Гости на събитието бяха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата на строителите в България, инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“, директорът на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов“ д-р Евгения Илиева и зам.-директорът на ПГСАГ Екатерина Гечева.

Заседанието откри председателят на ОП на КСБ – Велико Търново, Ина Кържилова. Тя приветства присъстващите, след което изчете благодарствено писмо от името на църковното настоятелство при храм „Св. Николай“, В. Търново, за направеното дарение от Областното представителство. „Постъпката Ви има много по-голяма стойност от обикновен акт на дарение, защото се прави от хора, които не дават от излишъка си, а даряват на храма и училището ни това, което в днешните трудни времена се събира с усилия и в грижи за насъщния“, се казва в писмото. В него отец Славчо уверява, че парите ще бъдат използвани само и единствено за реставрация и консервация на сградата и камбанарията, дело на майстор Кольо Фичето през 1836 г.

За председателстващ събранието членовете на местната структура избраха инж. Любомир Шербетов. Той припомни указанията за протичане на заседанието и пристъпи към разглеждане на дневния ред. Последва представяне на дейността на ОблС и КС за периода 01.01.2021 г. – 31.08.2022 г., обсъдиха се финансовите отчети за разходваните средства, бяха дискутирани и гласувани всички точки от дневният ред. Направена бе и равносметка на важните събития, протекли през отчетния период.

Събранието продължи с предложения за председател на ОП. Излъчиха се три кандидатури – на Венцислав Дончев („Мистрал 7“ ООД), на инж. Кирил Иванов („Кидат Груп” ЕООД) и инж. Филип Маринов („Пътни Строежи-Велико Търново“ АД). След оспорвана битка и преброяване на бюлетините се оказа, че ще има балотаж, в който победи Венцислав Дончев. По идея на присъстващите новият председател бе упълномощен да предложи членове за Областен съвет на структурата. В неговият състав влизат инж. Филип Маринов, Лъчезар Петков („Тера” ООД), инж. Кирил Иванов, Станислав Василев („Етра Ел“ ООД) и председателят Венцислав Дончев. Беше утвърден и Контролният съвет на ОП Велико Търново, в който са Катя Лолова („МСД 98“ ООД), Минчо Минчев („Строително-Търговска кантора“ ЕООД) и Пламен Петров („Билд – ВТ“ ЕООД).

С явно гласуване бяха избрани делегатите за Общото отчетно-изборно събрание на Камарата. Това са „Мистрал 7” ООД, „Пътни строежи – Велико Търново” АД, „Кидат Груп” ЕООД, „Етра Ел” ООД, „Водстрой ВТ” АД, „Строително - търговска кантора” ЕООД, „ Билд-ВТ” ЕООД и „Зарина” ЕООД. За председател на УС КСБ беше издигна кандидатурата на инж. Илиян Терзиев. Присъстващите предложиха за член на УС на КСБ инж. Любомир Шербетов, а за член на КС бе посочен Пламен Петров.

Новият председател заяви пред присъстващите, че ще надгражда старите практики и традиции, утвърдени от предшествениците му. Венцислав Дончев подчерта, че потенциалът на ОП на КСБ – Велико Търново, трябва да бъде разгърнат и да обхваща и контакта с институциите, така че Областното представителство да може да помага при разрешаване на проблемите на строителните фирми. Той предложи да се организират срещи с членовете на ОП, на които да споделят проблемите си, за да има обратна връзка и да се почерпи опит от добрите практики на вече преминалите през трудности.

Друга идея на новия председател е да се формира вътрешен орган към Камарата, който да има контролни функции и да следи за незаконна строителна дейност.

Думата беше дадена на инж. Илиян Терзиев, който посочи, че поне половината от състава на УС на КСБ трябва да е излъчен от Областните представителства и че е изключително важно членове на местните структури на Камарата да участват с предложения и при вземане на всички решения.

В края на събитието Ина Кържилова получи от екипа на ОП на КСБ – Велико Търново, подарък в знак на благодарност за изминалия успешен мандат.


Венцислав Дончев, председател на ОП Велико Търново: Най-актуално в момента е провеждането на обяснителна кампания за начина на индексиране на договорите

Ренета Николова

 

Г-Дончев, поздравления за избора Ви за председател на ОП на КСБ – Велико Търново. Изключително благодарни сме, че Областното представителство покани в. „Строител“ на Общото събрание. Изданието реализира чудесни инициативи през изминалия период и с инж. Шербетов, и с г-жа Минчева. Надявам се да продължим и с Вас. Като нов председател какво поставяте сред първите приоритети в работата си?

Най-актуално в момента е провеждането на обяснителна кампания за начина на индексиране на договорите от последните две най-тежки години. За периода целият строителен бранш изпадна в трудно положение. Разбира се, не само нашият отрасъл има проблеми. Не е лесно да спазваш договори и съответните срокове, а в същото време да работиш на загуба. Приетата методика за индексация с постановление, което вече е обнародвано в Държавен вестник, със съдействието на централния офис на КСБ и в. „Строител“ трябва да я доведем до знанието на максимален брой колеги, членове на КСБ, за да може те да си индексират договорите и да си потърсят разликата в парите. Как държавата ще осигури това допълнително финансиране, е друга тема.

Вероятно ще има пари за едни проекти, а други ще се отложат, зависи от възможностите на общините.

И държавата е потърпевша от тази ситуация, но тя трябва да се грижи за своите граждани и тези, които й носят доходите. Напоследък има много коментари как да се повишат доходите на хората, на пенсионерите, но като че ли пропускат момента, че парите за заплати идват от фирмите. Няма как работник Х или служител У да получават по-високо възнаграждение, ако фирмата, в която работят, върви надолу.

 

Какво е състоянието на сектора в областта? Какви са основните проблеми пред строителните фирми от Велико Търново?

Велико Търново не е някакъв център на благоденствието в сравнение с другите части на България, проблемите ни са като навсякъде. Самият град търпи добро развитие. Той е един от малкото, които запазват брой жителите, дори има леко покачване заради други приходящи от по-малки градове. Това дава възможност фирмите да продължат да работят в жилищното строителство. Същевременно компаниите, които се занимават с производство, с индустриален капитал, имат нужда от логистични бази и складове. В този ред на мисли Велико Търново е облагодетелстван донякъде като централен град с добро положение, притегателен за хора, които искат да изграждат нещо. Проблемът във Велико Търново е нежеланието на хората да се занимават с тежка работа, каквато е строителството. Това съответно води до липса на подготвени кадри, което се вижда в бранша - всеки гледа да работи по довършителни дейности – по-леки и с по-бърз резултат, отколкото да се наема с тежката работа, свързана с инфраструктура и изграждане.

 

Имате прекрасен кмет - инж. Даниел Панов, който е и председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България. Планирате ли среща с общината?

Областното представителство има добри контакти с общинската администрация и кмета инж. Панов. Ще продължим с досегашните добри контакти и връзки с местната власт.

 

Какви според Вас са основните приоритети, към които КСБ трябва да насочи своето внимание? Предстои Общо събрание през ноември, накъде трябва да гледа КСБ?

КСБ трябва да подобри контактите със своите членове. В момента повечето фирми, които са регистрирани в Камарата, я приемат като даденост, която дава определена регистрация за категоризация, и смятат, че дотам се изчерпва дейността на браншовата организация. Трябва да има обратна връзка, всички техни проблеми, несгоди с администрацията, със сивата икономика трябва да достигат до КСБ и тя на свой ред да им дава информация за добри практики и как се постъпва в конкретна ситуация. Контактът трябва да бъде много по-добър.

 

Какво мислите за в. „Строител“? На представянето си казахте, че ще продължи развитието на отношенията ни, че ще направим открита приемна. Къде в плановете Ви се вмества тя?

Изданието е много полезно. Има статии, които акцентират върху значими проблеми, представя трудностите в различните региони. Информацията е важна за хората, които са в строителния бранш. Пак казвам, че съвместното ни сътрудничество трябва да продължи. Що се отнася до приемната – това е въпрос на организация кога и как ще я направим.

 

Какво си пожелава новоизбраният председател на ОП на КСБ - Велико Търново? Какво най-много би Ви удовлетворило да постигнете през своя мандат?

Първото, колкото и да е традиционно, бих си пожелал здраве, както и на всички в бранша. Второто нещо, което искрено искам да си пожелая, е намаляване на стреса и внасяне на спокойствие в сектора. България е сред малкото държави, в която планирането е в рамките на 1 до 3 месеца. Това натоварва много строителните фирми. Трябва да има предвидимост, да знам, че след 5 месеца условията, при които работя, ще са същите след година, две. Нужна е дългосрочна визия за бранша.


Инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ: Убеден съм, че новоизбраният председател ще продължи политиката за близки контакти с общините

Инж. Шербетов, ОП Велико Търново има нов председател. Общото събрание трябваше да избере между три кандидатури.

Гласуването премина много интересно. Досега не се е случвало да има три номинации за председател. Доколкото разбрах от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, това е прецедент за Областните представителства. Радостното е, че и трите кандидатури бяха равностойни и достойни. Всички представиха своята визия за развитието на ОП Велико Търново и на КСБ. След тяхното изслушване се премина към гласуване и се стигна до балотаж, след който бе определен и победителят. Смятам, че това е правилен избор, и вярвам, че Венцислав Дончев ще продължи да следва пътя на развитие на КСБ.

 

Вие сте Областното представителство с едни от най-добрите контакти с общината, постигнати още от Вашия мандат като председател на ОП Велико Търново. В тази насока как ще се развиват нещата, ясно е, че строителите и местната власт са свързани.

Убеден съм, че новоизбраният председател ще продължи политиката за близки контакти с общините – не само с Велико Търново, а и с всички местни власти от областта. Важно е да сближаваме още повече отношенията между ОП Велико Търново и кметовете. Нека не забравяме, че кметът на Велико Търново е и председател на УС на НСОРБ. В лицето на инж. Даниел Панов винаги сме срещали подкрепа и партньорство. Вярвам, че това ще продължи.

 

Общото събрание Ви предложи за член на УС на КСБ. Вие и сега сте член на Управителния съвет. Какви трябва да бъдат основните приоритети в работата на Камарата през следващия мандат?

Мисля, че изкарах един пълноценен мандат като член на УС, воден вещо от инж. Илиян Терзиев. За мен е чест и уважение, че бях предложен за член на УС. Ако бъда избран и от Общото събрание на КСБ, ще допринеса с каквото мога. Винаги съм бил екипен играч и ще застана зад политиката на КСБ, зад политиката на новоизбрания председател и ще се стремя да му бъда винаги добър помощник.

 

Издигнахте кандидатурата на инж. Терзиев за председател на УС на КСБ.

Предложих инж. Илиян Терзиев да бъде избран за нов мандат за председател на УС на КСБ, защото в него виждам борбен човек, безрезервно защитаващ каузата на всеки един от нас. Дали има, или няма по-добър избор – не знам, аз оставам зад него, ОП на КСБ – Велико Търново, също, защото е достоен и ще води все така успешно КСБ към просперитет.

 

Добрите контакти на ОП Велико Търново и в. „Строител“ датират от времето, когато бяхте председател на структурата.

За мен вестник „Строител“ е кауза и приятелство. Неслучайно сте гости и на Отчетно-изборното ни събрание. Каквото и да кажа, ще бъде недостатъчно за уважението, което изпитвам към в. „Строител“ и към главния редактор на изданието на КСБ.


Ина Кържилова, досегашен председател на ОП Велико Търново: Мандатът ми беше успешен, проведохме много мероприятия

Г-жо Кържилова, какво ще отчетете като най-важно от Вашия мандат?

Мандатът ми беше успешен, въпреки че част от него бе по време на пандемията, проведохме много мероприятия. Участвахме във всички курсове, които организира „Строителна квалификация“ ЕАД, възползвахме се от всичко, което ни предлага КСБ. Освен това поддържаме много добри връзки с „А. Попов“, включихме се и в регионалния кръг на националното състезание „Най-добър млад строител“, на който наши фирми помогнаха с материали. ОП Велико Търново имаше представители в оценяващата комисия и осигури предметни награди за учениците. Участваме и в комисията за държавните зрелостни изпити. Колеги също предлагат стажантски места през ваканциите. Всичко това е много добър знак за развитие на строителството в нашия регион.

По време на мандата ми проведохме с в. „Строител“ открита изнесена приемна, където разгледахме отношенията между строителите и местната власт, предизвикателствата пред бранша. Пандемията в голямата степен ни попречи, но и ни помогна да се организираме и да проведем нашите мероприятия.

С ОП на КСБ – Габрово, направихме съвместно събитие, на което говорихме на тема обществени поръчки, като си обещахме, че това няма да е последната ни среща. Надявам се новият ни председател да продължи традициите, които сме създали, и да ги надгради.

Имаме 9 нови регистрирани фирми и само една, която е отпаднала поради прекъсване на дейността.

Какво ще пожелаете на новия председател?

Преди всичко здраве и успехи. Пожелавам му да успее да продължи традициите и да остане обединител на фирмите. Ние се славим с това и му пожелавам да го надгради.