ОП на КСБ

Преизбраха инж. Красимир Костадинов начело на ОП Шумен

Инж. Ивелина Велчева,

ОП на КСБ - Шумен

 

Областното представителство на КСБ в Шумен проведе Общо отчетно-изборно събрание на 4 октомври. Гост на събитието бе инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ.

 Заседанието откри председателят на ОП Шумен инж. Красимир Костадинов. То премина по предварително обявения дневен ред.

За периода от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г. бяха приети отчети: за дейността на Областния съвет (ОблС) и Контролния съвет (КС) на местната структура на КСБ, за дейността на председателя на ОП Шумен, за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП и доклад на КС.                                                   Беше взето решение да се освободят от отговорност ОблС, КС и председателят на ОП Шумен. 

Последва избор на органи на управление на Областното представителство. Инж. Красимир Костадинов бе преизбран за председател на ОП на КСБ - Шумен. В състава на ОблС влизат Иларион Иванов („Симекс“ ЕООД), инж. Ярослав Димов („Винс Ин Хок“ ЕООД) и Димитър Ковчазов („Урбан електрик“ ЕООД). За членове на КС бяха избрани инж. Александър Михов („Пътища“ АД), Пламен Петков („Билдстрой Ко“ ООД) и инж. Стоян Добрев („БАРС“ АД).

Членовете на ОП Шумен определиха и делегатите за Общото събрание на КСБ през ноември. В т. 15 от дневния ред бе приета план-сметката на ОП Шумен. Беше одобрен и планът за дейността на ОП на КСБ – Шумен, за 2023 г.