ОП на КСБ

Преизбраха инж. Иван Делчев за председател на ОП Пазарджик

Анелия Кулинова,

ОП на КСБ – Пазарджик

 

На 29 септември в конферентната зала на Гранд хотел „Хебър“ се проведе Общо отчетно-изборно събрание на ОП на КСБ – Пазарджик. Гости на заседанието бяха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, и Валентин Николов, изп. директор на Камарата.

Събитието откри председателят на ОП Пазарджик инж. Иван Делчев, който приветства участниците в събранието и разясни процедурата за провеждане и гласуване. След това даде думата на инж. Илиян Терзиев и Валентин Николов, които представиха какво е свършило централното ръководство на Камарата по най-важните за строителния сектор въпроси. Членовете на ОП на КСБ – Пазарджик, бяха запознати в детайли с целия процес на преговори на КСБ с ресорните институции за въвеждането на методика за индексация на договорите в строителството и др.

На заседанието бяха приети отчетите за дейността на председателя на ОП на КСБ - Пазарджик, на Областния съвет, докладът на Контролния съвет на Областното представителство и отчетът за изразходените средства. След което Общото събрание прие решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.08.2022 г. Представителите на строителните фирми одобриха плана за работа на структурата и план-сметката за 2023 г.

Събранието продължи с избор на председател и членове на Областния и Контролния съвет. С тайно гласуване за втори тригодишен мандат бе преизбран инж. Иван Делчев за председател на местната структура. В състава на ОблС влизат Васил Тачев („Венит“ ЕООД), Валентин Василев („Валдани“ ЕООД), Георги Гюрджеклиев („Артстрой Про“ ООД) и Румен Димитров („София Вижън Лукс“ ООД). Дейността на Областния съвет ще контролират Даниел Дупчанов („Хоум Газ“ ООД), Катя Дилова („Агро Атракт – Катя Дилова“ ЕТ) и Тодор Дамянов („Сити Стройинвест“ ООД).

С явно гласуване бяха избрани фирмите делегати за предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на КСБ. Това са „Агро Атракт – Катя Дилова“ ЕТ, „Валдани“ ЕООД, „Венит“ ЕООД, „Пътища Пазарджик“ ЕООД, „София Вижън Лукс“ ООД, „Тебикс“ ООД, „Янев 55“ ЕООД.

Общото събрание единодушно номинира за още един мандат инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ, за членове на УС на КСБ - инж. Иван Делчев и инж. Евтим Янев. Инж. Евтим Янев бе предложен и за член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС.