ОП на КСБ

Инж. Атанас Кирилов отново е начело на ОП на КСБ – Кюстендил

Роза Никова,

ОП на КСБ – Кюстендил

 

Общото отчетно-изборно събрание на ОП на КСБ – Кюстендил, се проведе на 29 септември в залата на Областното представителство, а негов гост бе инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на Камарата.

Заседанието протече по предварително приетия дневен ред. В началото председателят на ОП Кюстендил инж. Стоян Стоилов направи отчет за дейността на Областния съвет от 1 януари 2021 г. до 31 август 2022 г. „През изминалия период ръководството на ОП Кюстендил работеше в търсене на оптимални пътища за овладяване на проблемите на строителния бранш, както и за повишаване на ефективността на дейността на КСБ като фактор в този процес“, заяви той. По отношение на административната дейност на ОП Кюстендил бе посочено, че са проведени 6 заседания на ОблС и на КС, на които са обсъждани оперативни въпроси, като методиката за индексацията на договорите за строителство и др.

Председателят на Контролния съвет Владислав Харалампиев представи доклада на КС за отчетния период. С пълно единодушие бяха приети отчетите на Контролния и Областния съвет. Одобрение получи и отчетът за изпълнение на плана за приходи и разходи за разглежданото време.

Общото събрание гласува освобождаване на ОблС и КС от отговорност за отчетния период.

За делегати на предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на КСБ бяха избрани „Елсторм“ ЕООД, „Даними“ ЕООД, „Тед и Билд“ ЕООД и „Билдинг строй“ ЕООД.

С пълно мнозинство кюстендилските строители издигнаха кандидатурата на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ, на инж. Светослав Борисов за член на УС на КСБ и на инж. Атанас Кирилов за член на КС на КСБ.

След проведено тайно гласуване инж. Атанас Кирилов беше избран за председател на ОП на КСБ – Кюстендил.

Общото събрание избра и членове на Областния и на Контролния съвет. В състава на ОблС са инж. Светослав Борисов („Билдинг Би-1“ ЕООД), инж. Димитър Димитров („Даними“ ЕООД), Генчо Симеонов („Димко М2“ ЕООД), Кристина Малинова („При Рода“ ЕООД) и Румен Хаджийски („Румен Хаджийски-Комфорт“ ЕТ). Членове на КС са инж. Евгения Динева („Тед и Билд“ ЕООД), Цветан Цветанов („Агрибилд“ ООД) и Владислав Харалампиев („Билдинг Строй“ ЕООД).

Членовете на ОП Кюстендил разгледаха и приеха стратегическия план за работа за 2023 г. През следващата година целите на организацията са за продължаване и развитие на политиката за професионална квалификация в бранша, въвеждане на дигитализацията в строителния процес, ефективна комуникация и сътрудничество с КАБ и КИИП като основни представители на част от колегите в бранша, индексация за извършени и приети СМР.

Събранието гласува и план-сметката на ОП за 2023 г.

В края на заседанието инж. Иван Моллов запозна присъстващите с дейността на КСБ през 2022 г., с работата по предложения за законодателните промени в рамките на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“ и за постигнатия успех на КСБ относно въведената методика за индексацията на договорите в строителството.