ОП на КСБ

Йорданка Маркова ще е начело на пловдивските строители

Под тепетата единодушно предлагат инж. Илиян Терзиев да продължи работата си като председател на УС на КСБ

И ОП на КСБ – Пловдив, проведе своето отчетно-изборно събрание. На 6 октомври залата на Областното представителство беше изпълнена до краен предел от делегатите, гости и журналисти.

В работата на форума активно се включи и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, а в началото председателят на ОП Пламен Иванов направи кратко експозе. В отчетния доклад за дейността на структурата бе изтъкнато, че през годините Областното представителство е затвърдило позицията си на най-сериозната и уважавана браншова организация на територията на Пловдив и чрез участие в различни инициативи.

Изповядвайки философията, че регулация и обмен може да стане само там, където има общност, по идея на председателя тук продължава да се развива дейност чрез традиционния клуб „Четвъртък“. „Общността не се изгражда само с формални събития, а изисква и неформално общуване, опознаване на хората, изграждане на доверие. Затова от години успоредно развиваме и неформалните срещи. Целта ни е да създадем генерация от еманципирани млади колеги с обогатяване на опита им чрез споделени добри и лоши практики от колеги от страната и чужбина”, сподели Пламен Иванов.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев от своя страна коментира темата за приетата наскоро методика за индексация в строителството. „Зад направените промени в ЗОП и приемането на Методиката стоят усилията на ръководството на КСБ в продължение на една година, десетки срещи с институции, проучване на практиките в Европа и по света. Оказа се, че навсякъде има въведена индексация, която се прилага, а ние отново сме на опашката“, каза Терзиев.

Той допълни, че за разлика от България в другите страни статистическите институти предоставят данни, които следят движението на цените на строителните материали. „При нас това го няма“, посочи Терзиев и обясни,че това е затруднило процеса по изготвяне на Методиката.

По-нататък събранието протече по приетия вече дневен ред. Инж. Галя Узунова прочете доклада на Контролния съвет, а делегатите приеха за целесъобразна неговата работа през разглеждания период.

След това инж. Терзиев беше помолен да излезе, за да се обсъди предложението на ОП за председател на КСБ. В негово отсъствие пловдивските строители единодушно гласуваха да бъде избран отново за председател на УС на КСБ.

За членове на УС на КСБ предложенията от Пловив са: Пламен Иванов - „Лустро 90” ООД, инж. Владислав Кънчев - „Сиенит Строителна група“ ЕАД, и инж. Николай Ставрев - „Оберон концептбау” ЕООД. Инж. Евтим Янев и инж. Саркис Гарабедян бяха предложени за членове на ЦПРС.

Единодушно за председател на ОП на КСБ беше избрана Йорданка Маркова - „Терма експерт плюс” ООД.


Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ: Активно работим за строителния бранш

Всичко това, което излезе в Държавен вестник като Методика за индексиране на договорите в строителството, е резултатът от труда на много хора от Камарата. КСБ проведе над 70 срещи и дискусии по темата с институции, министерства, агенции и т.н. Ние искахме с Методиката да се индексират и цените на горивата и енергията, както и цената на труда, но за съжаление бе одобрен вариант, касаещ само цените на строителните материали. Ще продължим да работим в тази насока. Сега предстои и много работа по създаването на указания за прилагане на Методиката, за да се избегне различната трактовка и тълкуването и от различните министерства и възложители. Трябва в кратки срокове да изработим правила, валидни за всички. Имаме уверение от министър Шишков, с когото наскоро проведохме работна среща в КСБ, че съвместно КСБ, МРРБ и МФ ще работим по указанията.

Искам да се спра и на още една тема – в момента за обществено обсъждане са публикувани насоките за новата програма за саниране на сградите, която очакваме да ангажира поне 30% от бранша. За съжаление администрацията пак се опитва да ни вкара в едни цени, които са неактуални, но ние ще дадем нашето становище и ще се опитаме да направим реални и справедливи цени, така че да можем да се справим с дейностите в срок и с нужното качество. Ще работим активно за строителния бранш. А бъдещето, разбира се, е на младите колеги.


Пламен Иванов, досегашен председател на ОП на КСБ - Пловдив: Длъжни сме да произвеждаме кадри за строителството

През последните няколко години пловдивската организация запази традиционно добрите си отношения с фирмите, активно работи за решаване проблемите на строителния бранш и като областна структура е реагирала адекватно на всички възникнали казуси. Задълбочаващият се проблем с кадрите в строителството беше постоянно във фокуса на дейността ни, като подписахме партньорско споразумение с Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев” в Пловдив в подкрепа на дуалното обучение. Съвместно с „БГ Алтернатива” ЕООД и ПГСА в Пазарджик проведохме обучения на шест групи по специалност „Строителство и архитектура“, като продължава обучението на още две. Повече от 120 млади и амбициозни строители получиха професионална квалификация „строителен техник”.

Проведена беше и работна среща между ОП на КСБ - Пловдив, представители на ВСУ „Любен Каравелов” и ПГСА – Пазарджик, за обсъждане възможностите за съвместно сътрудничество, свързано с организиране на обучения за повишаване на квалификацията и/или придобиване на нова квалификация на кадри за строителния сектор.

По инициатива на „БГ Алтернатива” ЕООД бе обсъдена и възможността за ситуиране в Пловдив на колеж на ВСУ.