ОП на КСБ

ОП на КСБ – Ловеч, избра Бранимир Тотев

Цветелина Гунешка,
ОП на КСБ - Ловеч

Общото отчетно-изборно събрание ОП на КСБ в Ловеч избра за председател Бранимир Тотев. От централата на КСБ гост на събранието беше инж. Иван Моллов - член на УС и на ИБ на Камарата.
Досегашният председател Георги Александров Георгиев благодари на присъстващите за гласуваното доверие в два последователни мандата.
Строителите единодушно приеха отчета за дейността на Областния съвет, а също и направените приходи и разходи за същия период, с което освободиха от отговорност досегашното ръководство. Чрез тайно гласуване те определиха следния състав на Областен съвет на ОП Ловеч: Бранимир Тотев - „ЕЛИТ-МХ” ЕООД, Георги Георгиев - „Геоцвет“ ЕООД, Тихомир Тихолов - „СЛАЙТ” ЕООД, Владимир Димитров -„ЛОСТ-90-Владимир Димитров“ ЕТ, и Красимир Мирчев -„Мирчев Електрик” ЕООД.
В новия Контролен съвет са Лилия Цанкова -„Строител Троян” ЕООД, Преслав Славчев - „Милепрес - Славчев” ЕООД, и Валери Петков - „Стандарт ХП” ЕООД.
Присъстващите избраха чрез явно гласуване Георги Георгиев („Геоцвет“ ЕООД) за зам.-председател на ОП Ловеч.
Делегати за предстоящото Общо събрание на КСБ са: „Геоцвет“ ЕООД, „Строител Троян“ ЕООД, „Гандър“ ЕООД, „Елит-МХ“ ЕООД, „Слайт“ ЕООД и „Евтимов Груп“ ЕООД.
Председателят благодари на присъстващите за гласуваното му доверие и пожела ползотворна работа на Областния и Контролния съвет през новия мандат.