ОП на КСБ

Инж. Анушка Вальова – Колева е начело на ОП Хасково

Инж. Илиян Терзиев е номинацията на Областното представителство за председател на УС на КСБ

Стела Бинчева,
ОП на КСБ - Хасково

ОП на КСБ в Хасково проведе Общо годишно отчетно-изборно събрание на 6 октомври. То се състоя в конферентната зала на хотел „Родопи“. В събитието участваха членове на ръководството на местната структура и представители на строителни фирми от областта. Заседанието откри председателят на ОП Хасково Тодор Бояджиев, който приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане на гласуване.
Заседанието протече по предварително обявения дневен ред. В началото председателят на ОП на КСБ – Хасково, запозна участниците с отчет за дейността си от 1 януари 2021 г. до 31 август 2022 г., както и с отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) за същия период. Те бяха одобрени и приети от Общото събрание (ОС).
Инж. Стефан Петров, председател на Контролния съвет (КС) на ОП – Хасково, направи анализ на финансовата дейност на структурата и представи доклад за проведените заседания на ОблС за отчетния период и целесъобразността на взетите от тях решения. След което ОС прие решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП Хасково за времето от 1 януари 2021 г. до 31 август 2022 г.
Присъстващите избраха делегатите за предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на Камарата. Те са общо 12 съобразно броя на членовете на ОП Хасково, които към момента са 123. Това са „Ти-Ви-Би“ ООД, „Анико“ ЕООД, „Ади енерджи груп“ ЕООД, ЕТ „Здравко Гълъбов“, „Водно строителство - Хасково“ АД, „Ракомс“ ЕООД, „Ата-строй“ ЕООД, „АБ“ АД, „Гергинов и Ко“ ООД, „АВСД инженеринг“ ООД, „Грийн кепитъл БГ“ ЕООД и „Електростроежи“ АД.
В следваща точка от дневния ред с пълно мнозинство хасковските строители номинираха инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ за втори мандат. Номинации за кандидатури за членове на УС и КС на КСБ, както и за членове на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС не постъпиха.
Последва избор на местни органи на управление. ОС избра единодушно инж. Анушка Вальова – Колева („Анико“ ЕООД) за председател на ОП на КСБ – Хасково, за следващите три години. За членове на ОблС бяха определени Тодор Бояджиев („Ти-Ви-Би“ ООД), Здравко Гълъбов (ЕТ „Здравко Гълъбов“), Тенчо Пасков („АБ“ АД) и Адай Мехмед („Ади енерджи груп“ ЕООД). В състава на Контролния съвет влизат Стефан Петров („Водно строителство - Хасково“ АД), Марин Райчев („Ракомс“ ЕООД) и Сенай Юсеин („Ата-строй“ ЕООД).
В рамките на заседанието членовете на ОП Хасково приеха план за дейността, както и план-сметка на Областното представителство за 2023 г.
При закриването на заседанието Тодор Бояджиев подчерта, че всички фирми членове заслужават признателност, уважение и благодарност за усърдието и амбициите, че успяват да съществуват, да се борят с ежедневните трудности и предизвикателства.