ОП на КСБ

Строителите от Силистра единодушно решиха инж. Ивелин Лозев да продължи да ръководи Областното представителство

Снежана Паскова,
ОП на КСБ - Силистра

20 фирми, членове на ОП на КСБ – Силистра, присъстваха на годишното отчетно-изборно събрание, което се проведе на 7 октомври в конферентната зала на хотел „Дръстър“. След като се запознаха с доклада за дейността на местната структура и отчета за приходите и разходите за периода от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г., присъстващите единодушно преизбраха инж. Ивелин Лозев („Стройпроект“ ООД) за председател.
Членове на ОблС стават инж. Цанка Атанасова - „Водно строителство-Силистра“ АД, инж. Евгени Георгиев - „Задгранично строителство“ ООД, Георги Спасов - „Дръстър строй БГ“ ЕООД, и Кенан Мехмед - „Екеа“ ЕООД.
Новият КС е в състав инж. Татяна Петрова („Водоснабдяване и канализация“ ООД), Никола Ризанов („Експрес-92” ООД) и Сашо Ташев („САМ-55” ООД).
За делегати на предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на КСБ бяха предложени „Стройпроект“ ООД, „Водно строителство-Силистра“ АД, „Задгранично строителсво“ ООД, „Дръстр строй БГ“ ЕООД, „Екеа“ ЕООД.
Четири са издигнатите кандидатури за членове на УС на КСБ - инж. Ивелин Лозев, инж. Цанка Атанасова, инж. Димо Мирчев и инж. Евгени Георгиев.
На събранието бе разгледана и приета програма за предстоящата 2023 г. Една от основните цели ще бъде установяване на ефективни взаимни контакти с общински и областни служби, обмен на информация по въпроси с насоченост към строителния бранш при натрупване на конкретна проблематика, както и проучване на възможности за организиране на срещи или семинари със съответните специалисти, експерти от държавни административни органи в област Силистра с цел извличане на полезна информация за строителните фирми.