ОП на КСБ

Инж. Красимир Инджов бе преизбран в ОП Ямбол

Даниела Йовчева,
ОП на КСБ - Ямбол

Ямболските строители единодушно преизбраха инж. Красимир Инджов за председател. На Общото събрание на 7 октомври гост бе инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас.
Членовете на Областния съвет са инж. Николай Георгиев – „АВС Инженеринг – Н“ ООД , инж. Диян Механджиев – „Оникс – Х“ ООД, Никола Маразов – „Контраст Билдинг“ ЕООД, и инж. Стоян Проданов – „Технострой инженеринг – 99“ АД. В Контролния съвет влизат инж. Живко Ангелов – „Диана комерс 1“ ЕООД , Петър Петров – „Ерго Консулт” ЕООД, и Васил Горнаков – „Инком Горнаков“ ЕООД.
Делегати за предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на КСБ са „Контраст Билдинг“ ЕООД, „Оникс – Х“ ООД , „АВС Инженеринг – Н” ООД, „Диана комерс 1” ЕООД, „Инком Горнаков“ ЕООД и „ Инджов 19“ ЕООД.
Присъстващите с пълно мнозинство подкрепиха номинациите на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ, на инж. Живко Ангелов за член на Контролния съвет и на инж. Николай Георгиев за член на Комисията на ЦПРС.