ОП на КСБ

Втори мандат за председател на ОП получи инж. Емилия Митова в Перник

Инж. Елена
Симеонова,
ОП на КСБ- Перник

С тайно гласуване в Перник втори мандат като председател на Областното представителство на Камарата на строителите получи инж. Емилия Митова. Като гост и представител от централното ръководство в Общото годишно отчетно-изборно събрание се включи Капка Василева - Асенова, финансов директор на КСБ. Форумът, който се проведе на 5 октомври, избра седемчленен Областен съвет в състав: инж. Емилия Митова - „Асфалтинг“ ООД, Илиян Цанов – „Стройконсулт“ ЕООД, инж. Таня Каменова – „Хидрострой“ ООД, Димитър Живков – „Димел“ ООД, Румен Цинцов – „Инфракорект строй“ ЕООД, инж. Атанас Додунчев – „АБС – инженеринг“ ЕООД, и инж. Михал Евтимов – „Крим-15“ ЕООД.
За членове на Контролния съвет на ОП бяха избрани инж. Красимир Мирчев – „Стройвек инженеринг“ ЕООД, Юлиан Иванов – „Юнис“ ЕООД, Валери Атанасов – „Валмет“ ЕООД. За делегати на предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на Камарата бяха избрани „Асфалтинг“ ООД, Бойко Астатков „Армпроект“ ЕТ, „Димел“ ООД, „Тони Тодоров“ ООД, „Фьоле груп“ ООД, „Хидрострой“ ООД, „Юнис“ ЕООД и „Стройконсулт“ ЕООД.
За председател на УС на КСБ пернишките строители издигнаха кандидатурата на инж. Илиян Терзиев, а за член на Управителния съвет беше предложен Мирослав Мирчев – управител на „ДЛВ” ЕООД, Димитър Живков („Димел“ ООД) е предложението за Контролния съвет, а за член на Комисията към ЦПРС беше издигната кандидатура на Таня Каменова – управител на „Хидрострой“ ООД.
В допълнената към дневния ред точка „Разни“ беше взето решение да се организира тържество по случай Деня на строителя - Димитровден.