ОП на КСБ

Арх. Михаела Попова, ръководител на сектор „Транспортен парк“ в „Ивкомплект“ ЕООД: Наградите от КСБ и ОП София са много високо признание

Най-сериозното предизвикателство пред строителните фирми е липсата на квалифицирани кадри

Арх. Попова, на 31 октомври „Ивкомплект“ ЕООД получи сребърна награда в годишната класация на КСБ в категорията строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда в раздел „Средни“. Няколко дни преди да вземете „Строителен Оскар“ от Камарата, бяхте отличени и от ОП на КСБ – София, взехте първо място в категорията „Фирми с приход до 5 млн. лв.”. Какво стои зад този успех и какво е значението на наградите за компанията?

И двете отличия са много ценни за нас. В забързаното си ежедневие и заради многото проблеми, с които се сблъскваме, не ни остава време да се замислим дали се движим в правилната посока. Когато обаче бяхме отличени, и то два пъти в рамките на няколко дни, си дадохме сметка, че сме на прав път. Приемаме наградите от КСБ и ОП София като много високо признание, защото Камарата на строителите в България е водещата професионална организация в сектор „Строителство“. Много се гордеем с постигнатото.

„Ивкомплект“ ЕООД е на пазара вече 30 години. Със задоволство мога да отбележа, че имаме високи оценки от нашите контрагенти за специалистите, с които разполагаме, за начина на изпълнение на обектите. Знаем, че хората, с които работим, ни препоръчват на свои партньори и познати. За нас това е най-добрата реклама.

Бихте ли представили компанията и сферите на дейността й?

Фирмата ни е създадена през 1996 г. За изминалите години натрупахме сериозен опит в изграждането на водопроводи и канализация, топлопроводи, пречиствателни съоръжения, пътища, помпени станции. Специалисти сме и в извършването на изкопни работи, разрушаването на сгради, в тунелно строителство на съоръжения от ВиК мрежата чрез използване на „къртица”, сондажи и укрепвания. В сферата ни на дейност е също извършването на корекция на речни корита, както и почистването на наноси.

 

Кои са по-значимите обекти, които сте реализирали, и какви изпълнявате сега?

В момента работим по проекта за изграждане на ВиК инфраструктура на територията на Столичната община, който се осъществява с финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, като ние изпълняваме съоръженията в кв. „Кръстова вада-Изток“, район „Лозенец“. На 18 октомври бе направена първа копка в присъствието на зам.-кмета на София по „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов. Там ще изградим смесена канализационна мрежа с обща дължина 1452 м. В същия квартал осъществяваме още един голям проект за строителство на ВиК съоръжения.

От по-значимите ни приключили обекти е водният цикъл на Нови пазар. Работили сме и по изграждане на ВиК съоръжения в община Троян. Наше дело е и строителството на Туристическа екопътека „Тульово“ – природа, сказания, легенди и съвременности“, което се реализира с финансиране по Програмата за развитие на селските райони. Маршрутът е с дължина 6320 м, като началото започва от землището на гр. Искър и продължава до това на с. Писарово.

Кои според Вас са предизвикателствата пред бранша?

Според мен най-сериозното предизвикателство за строителните фирми е липсата на квалифицирани кадри. За нашата дейност най-осезаем недостиг изпитваме за багеристи, шофьори на тежка техника, монтажници, заварчици. В тази връзка искам да изкажа своите адмирации към Камарата на строителите в България за дейността й, свързана с повишаване на професионалната квалификация в бранша, и за това, че непрекъснато организира курсове. Трябва да им се дава гласност, за да се включват повече хора в обученията.

Друг основен проблем е административната тежест, с която се сблъскват компаниите. Ще дам следния пример - при проверка от страна на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ни се налага по няколко дни да окомплектоваме, подреждаме, разпечатваме документите, които са ни изискали. Ако това се случва веднъж в годината – не е проблем, но когато се прави по 3-4 пъти, вече ни създава доста допълнителни грижи. Ние не работим в „сивия сектор“, осигуряваме всичко необходимо на служителите си. Административната тежест затруднява дейността ни. Това трябва да се променени, защото сектор „Строителство“ има водеща роля в икономиката на страната.

Към решаването на кои проблеми КСБ трябва да насочи усилията си?

Би било добре Камарата да провежда повече обучителни курсове, ще се радвам, ако обученията са повече, за да преодолеем проблема с квалифицираната работна ръка. Другото, към което трябва да се насочи специално внимание, е съгласуването на строителната документация. Например, преди да започне реалното изпълнение на един обект без значение от местоположението му в страната, има дълъг процес на съгласуване на документацията, понякога по-дълъг от самото изпълнение. Това е период, в който строителните компании стоят и чакат да започнат работа съгласно вече одобрените проекти.