ОП на КСБ

Правната рамка и проблемите при прилагането на индексацията в строителството и възможностите за използване на бонд гаранции при обществени поръчки бяха обсъдени на семинар на ОП на КСБ - София

Областното представителство на Камарата на строителите в София (ОП на КСБ – София) проведе семинар за своите членове в кк Боровец. Домакин на събитието беше инж. Любомир Качамаков, член на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ - София, вицепрезидент на CICA. В семинара се включиха членове на ОП София, както и на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС. Вестник „Строител” бе организатор и медиен партньор на събитието.

Диляна Атанасова от застрахователен брокер „Кортиер“ представи компанията пред строителите, сферата на дейност, както и възможностите и условията за издаване на бонд гаранции при обществени поръчки. Тя очерта разликите между издаването на банкови и бондови гаранции, като с участниците в семинара бяха обсъдени конкретни казуси от ежедневната дейност на строителите и какви биха били преимуществата при издаването на бондови гаранции в различни ситуации.

Във втория панел на семинара  Савин Ковачев, директор на дирекция „Нормативни документи и анализи“ в КСБ, представи пред присъстващите правната рамка, практиката и проблемите пред прилагането на индексацията на договорите в строителсвото. Дискутирани бяха и  въпроси, с които строителите се сблъскват в ежедневната си практика.