ОП на КСБ

"Кореспондент на годината 2022"

В края на 2022 г. в. „Строител“ проведе за втори път годишния конкурс за кореспондентите от всички Областни представителства на Камарата на строителите в България. Екипът на медията селектира и оцени подадените от тях публикувани материали през цялата 2022 г. Решаващия избор направи комисия с председател Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“, и членове – отговорните редактори на изданието Десислава Бакърджиева и Емил Христов. В комисията бе включен и победителят в първия конкурс „Кореспондент на годината“, проведен декември 2021 г., Недялка Маргаритова от ОП на КСБ – Смолян.

Оценяването беше извършено по критерии, сред които бяха активност и брой на материалите за календарната година, обем, качество и тема на публикациите, снимки от събитията, които се отразяват, инициативност на кореспондентите, бързина на предаване на текстовете и визуализациите, добра комуникация с екипа на в. „Строител“.

Първото място беше присъдено на Петя Борисова, кореспондент от ОП на КСБ – Велико Търново. На втора позиция е класирана Василена Димова от ОП на КСБ – Русе, а трета е Звезда Кошничарова от ОП на КСБ – Сливен. След като отличените кореспонденти бяха уведомени за резултатите от главния редактор и прокурист на изданието Ренета Николова, ги помолихме да коментират какво значи за тях тази награда. Ето и какво мислят победителите в конкурса „Кореспондент на годината 2022“.


Недялка Маргаритова от ОП на КСБ – Смолян, победител в първия конкурс „Кореспондент на годината“: Беше много трудно да се откроят най-добрите

Г-жо Маргаритова, бяхте част от комисията, която избра победителите в конкурса „Кореспондент на годината“ за 2022 г. на в. „Строител“. Какво е Вашето впечатление от текстовете, които прочетохте и които трябваше да оценявате?

Преди всичко благодаря за честта да участвам в комисията, която определи отличилите се през 2022 г. кореспонденти на в. „Строител“. Съвместната работа с професионални журналисти, прецизният и безпристрастен начин, по който се оценяваха материалите, и системата от приложими критерии към текстовете сами по себе си бяха ценна школа за мен, защото синтезират най-важното в дейността на един кореспондент. Номинираните колеги и авторските им текстове бяха много силни – добре структурирани, логически свързани, изчерпателни, точни, на професионален език и с добре формулирани заглавия. Беше наистина много трудно да се откроят най-добрите, защото повечето от тях пишат от години и са изградили отлични умения в това отношение.

 

Вие сте победител в първия конкурс „Кореспондент на годината“. Какви са Вашите съвети към колегите Ви от останалите ОП на КСБ?

Много от кореспондентите в Областните представителства на Камарата не просто пишат добре, увлекателно и смислено, но и познават задълбочено спецификата в темите, които разработваме на страниците на в. „Строител“. Бих казала, че има колеги с отлични аналитични качества, които не се ограничават само до регистрацията на конкретни факти, но влизат и в дълбочина на темите. Намирам това за много полезна експертиза, която може да намери своя израз чрез нашата браншова медия. Съветът ми е да пишат повече.

 

Защо според Вас е важно колегите Ви да бъдат активни на страниците на в. „Строител“?

 

Мисля, че като кореспонденти добавяме своя принос към широката панорама на строителния сектор, която в. „Строител“ представя. Чрез нашите материали се популяризира работата на Областните представителства на КСБ, а местните теми често имат своя публика извън региона, най-малкото като ценен източник на идеи, примери за успешно решени проблеми или реализирани проекти.


Петя Борисова, кореспондент от ОП на КСБ – Велико Търново, победител в „Кореспондент на годината“ за 2022 г.: Призът е признание за труда, който съм положила, а и мотиватор за още повече работа

Г-жо Борисова, приемете поздравления от екипа на в. „Строител“ за първата награда от конкурса „Кореспондент на годината“ за 2022 г. Какво е значението на този приз за Вас?

Благодаря за поздравленията! Бих искала да използвам възможността да честитя Новата 2023 г. на всички читатели на в. „Строител“, колеги, строители и на всички пряко или косвено свързани с бранша. Успешна година, здраве и благоденствие!

За мен тази награда е неочаквана и много приятна изненада. Благодаря на екипа на в. „Строител“ за оценката и за безпроблемната съвместна работа, специални благодарности на прокуриста и главен редактор на изданието Ренета Николова. Призът „Кореспондент на годината“ е признание за труда, който съм положила, а и мотиватор за още повече работа.

Пред нас се откриват нови възможности, пожелавам резултатите от нашата съвместна дейност да бъдат търсени, да носят ползи и да служат като трамплин за още постижения. Нека все така страниците на в. „Строител“ да отразяват професионално и безпристрастно действителността. Бъдещето е пред нас, нека е светло!

 

Какво Ви дава работата като кореспондент на в. „Строител“?

За мен това е възможност да отразя обективно ситуацията в бранша, проблемите и вижданията на строителните предприемачи от регион Велико Търново. Дава ми още нови запознанства, безценни контакти и много положителни преживявания.

 

Защо е важно презентирането на работата на ОП на страниците на браншовото издание?

Дава се гласност на всеки, който иска да сподели иновативни и реално работещи идеи, да предложи работещ модел, и е много хубаво, че все повече амбициозни млади хора се заемат с нелеката задача да бъдат строители.

Българският строител се е доказал във времето не само в нашата страна, но и в цял свят.

На финала си пожелавам успешна съвместна работа с в. „Строител“ и през тази година!


Василена Димова, ОП на КСБ - Русе, втора награда: Наградата ми дава стимул да продължавам да се развивам като кореспондент

Г-жо Димова, приемете поздравления от екипа на в. „Строител“ за втората награда в конкурса „Кореспондент на годината“ за 2022 г. Какво означава отличието за Вас?

Сърдечно благодаря! Щастлива съм, че бях номинирана и имах възможност да спечеля тази награда. Призът ми дава увереността, че върша добре работата си и хората я оценяват.

 

Какво Ви дава работата като кореспондент на в. „Строител“?

Дава ми възможността да се предизвиквам, да откривам новото и да пресъздавам събитията обективно и интересно за аудиторията. Радвам се, че успявам да се справя и всяка следваща статия да е по-добра от предишната. Тази награда е доказателство за това и ми дава стимул да продължавам да се развивам като кореспондент.

Радвам се, че съм част от екипа на вестник „Строител“. Благодаря на колегите за техния изключителен професионализъм и подкрепата, която получаваме като кореспонденти.

 

Защо е важно да представяме дейността на Областните представителства на страниците на в. „Строител“?

Защото е важно да има прозрачност и всички колеги от бранша да са наясно какво се случва и какви решения се вземат не само в Камарата като национална браншова организация, но и по места. Това способства развитието на един по-успешен бизнес, а в нашия случай – на цял един сектор на икономиката. Пожелавам успехи на моите колеги кореспонденти от цяла България и им желая успешна, здрава и изпълнена със събития година!


Звезда Кошничарова, ОП на КСБ - Сливен, трета награда:  Тръпка е да бъдеш сред първите на мястото на събитието и да можеш да го отразиш

Г-жо Кошничарова, приемете поздравления наградата, която спечелихте в конкурса „Кореспондент на годината“ за 2022 г. Какво е значението на този приз за Вас?

В навечерието на Новата 2023 г. бях много приятно изненадана от екипа на в. „Строител“. За мен тази награда е престиж. Това показва, че статиите, подготвени от мен, са били интересни за читателите и екипа на изданието.

 

Какво Ви дава работата като кореспондент на в. „Строител“?

Имам възможността да отразявам важните събития за бранша. Вестникът дава публичност на актуалната ситуация в сектор „Строителство“ в цялата страна. Тръпка е да бъдеш един от първите на мястото на събитието и да можеш да го отразиш. Чрез работата ми на кореспондент се срещам с много интересни хора, дава ми ценни запознанства.

 

Защо е важно да се представя дейността на ОП на КСБ във в. „Строител“?

Имам възможността да запознавам аудиторията с най-актуалните събития, и то не само от Сливен и региона, но и от други краища на страната ни. Да популяризирам дейността на Областното представителство пред голям брой читатели, както и изявите, свързани с дейността ми като експерт в ОП на КСБ – Сливен.

Вестникът се чете с интерес не само от строителите в местната структура, но от партньори на ОП Сливен – общини и държавни институции. Наскоро ми се обади урбанистът Жозеф  Насер, експерт от Националния център за териториално развитие, и ми благодари за статията, в която е отразен проектът на Международната банка за развитие, по който работим. Обясни ми, че в НЦТР следят в. „Строител“ и с нетърпение очакват поредния брой на вестника. Радостно е да виждаш, че това, което правиш, е харесвано от читателите.