ОП на КСБ

Общото събрание на РКСВ Враца, преизбра председателя Младен Харалампиев

Белла Сиракова,

ОП на КСБ – Враца

Регионалният клуб на строителите ветерани (РКСВ) във Враца проведе Отчетно-изборно събрание. Заседанието се състоя на 20 февруари в офиса на Областно представителство на КСБ (ОП на КСБ) във Враца. С него се постави началото на провеждането на събранията на регионалните структури на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ) в страната.

„През 2023 г. се навършват 10 години от създаването на НКСВ и за мен е чест да Ви посрещна в залата на ОП на КСБ – Враца“. Това заяви председателят на РКСВ Враца Младен Харалампиев, който приветства членовете на регионалния клуб и представи гостите на събитието – инж. Тони Петров, председател на ОП на КСБ – Враца, инж. Тодор Топалски, председател на Управителния съвет на НКСВ, и инж. Емил Гигов, член на УС на НКСВ.

Присъстващите гласуваха предложения дневен ред, който включваше отчет за дейността и финансов отчет, избор на нови членове, управителни органи и делегати за предстоящото Общо събрание на НКСВ.

Инж. Тодор Топалски направи анализ на изтеклия двугодишен период, преминал в пандемия, и подчерта, че въпреки трудностите регионалната структура е запазила дейността си и че в момента

строителите ветерани във Враца са активни и готови за работа.

„За изминалите 10 години клубът във Враца е сред най-дейните в страната, за което заслуга имат както ръководството, така и неговите членове“, изтъкна инж. Топалски.

Младен Харалампиев подчерта, че в момента РКСВ Враца се състои от 62 души, като ще се гласуват 8 заявления за прием на нови членове. Той изказа благодарност към председателя на ОП на КСБ – Враца, инж. Тони Петров за съдействието и подкрепата му, както и към всички строителни фирми от Областното представителство, подпомогнали и финансирали регионалната структура на ветераните.

След представяне на изготвените отчети, които бяха приети с единодушие,

Общото събрание издигна с мнозинство кандидатурата на председателя Младен Харалампиев за втори мандат.

Членовете се обединиха около мнението, че именно неговата енергична и всеотдайна работа е причината клубът да е работещ и привличащ нови членове. РКСВ прие Младен Харалампиев да продължи да ръководи структурата на НКСВ във Враца. За втори мандат бе преизбран и досегашният Управителен съвет на клуба, в който освен председателя Харалампиев влизат и инж. Петър Лалов, инж. Иван Ананиев, Евтим Йончев, инж. Цветан Дошков, Георги Петров, като в УС бе включен и нов член – инж. Цветан Тодоров. Бяха определени и трима делегати за Общото събрание на НКСВ. Това са Младен Харалампиев, инж. Цветан Тодоров и инж. Петър Лалов.

След постъпили въпроси от залата инж. Тодор Топалски и инж. Емил Гигов представиха пред аудиторията програмата за работата на НКСВ и за поетата инициатива от НКСВ съвместно с КСБ за изграждане на паметници и поставяне на паметни плочи на видни български общественици и строители. Бяха показани снимки от открития през 2022 г. паметник на чл.-кор. инж. Иван Иванов, кмет на София за периода 1934-1944 г., проектант на язовирите „Бели Искър“ и „Искър” и на водопровода „Рила-София“ в с. Мала църква, както и визуализации от подготовката на издигането на паметник на Кольо Фичето в София.

Инж. Емил Гигов съобщи, че НКСВ има нов сайт, на който ще се популяризира дейността на организацията.

Общото събрание приключи с пожелание за успешна отчетно-изборна кампания на останалите клубове в страната. На финала стана ясно, че РКСВ Враца планира на среща през април да бъде допълнена план-програмата за текущата година и инициативите на регионалната структура.