ОП на КСБ

ОП Сливен подпомага създаването на връзка между ВСУ „Любен Каравелов” и професионалните учебни заведения

Звезда Кошничарова, ОП на КСБ - Сливен

Под егидата на Областното представителство (ОП) на КСБ в Сливен доц. д-р инж. Венцислав Стоянов и гл. ас. д-р инж. Пламена Балева от ВСУ „Любен Каравелов“ заедно с експерта на ОП Сливен Звезда Кошничарова посетиха СПГСГ „Арх. Г. Козаров“, ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри“ и НХГ „Димитър Добрович” в Сливен, както и ГСАГД „Кольо Фичето” в Ямбол. Срещите се проведоха в рамките на три дни, като те целяха да се създаде по-тясна връзка между професионалните учебни заведения и ВСУ „Любен Каравелов“. В тях се включиха директорите на ГСАГД „Кольо Фичето” Мария Тонкова, на ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри“ инж. Татяна Башева-Кънева и на НХГ „Димитър Добрович” Александър Дойчинов, учители, някои от които бивши студенти на ВСУ „Любен Каравелов“, и ученици.

По време на разговорите бе коментирана и новата кандидатстудентска кампания на висшето строително училище. Представени бяха условията за прием във ВСУ. Децата бяха запознати с предлаганите специалности и с възможностите за обучение и развитие.

На срещата бе изтъкната значимостта на професията строител, с която могат успешно да се реализират на пазара на труда както в страната, така и в чужбина. Обърна се внимание и на широкоспектърния кръг от знания в областта на строителството и архитектурата, които могат да бъдат придобити във ВСУ „Любен Каравелов“. Учениците получиха рекламни материали и брошури на висшето строително училище.

По време на срещате бе направено предложение към представителите на университета в Сливен да се провежда магистърска програма на ВСУ „Любен Каравелов“.