ОП на КСБ

РКСВ Плевен отчете дейността си

Станислава Босева-Минковска, ОП на КСБ - Плевен

На 20 март в заседателната зала на офиса на Областното представителство на КСБ в Плевен членовете на Регионалния клуб на строителите ветерани (РКСВ) проведоха Общо годишно отчетно събрание. Заседанието бе открито от председателя на РКСВ Плевен инж. Илко Найденов, който приветства присъстващите.

Работата премина по предварително подготвен дневен ред, приет от членовете на регионалния клуб. Бяха обсъдени и приети план-сметка за 2023 г. и отчет за дейността на РКСВ за предходната година. Като делегати за предстоящото Общо годишно отчетно събрание на Националния клуб на строителите ветерани, което ще се проведе в София, бяха избрани единодушно инж. Илко Найденов и инж. Стоян Мошев.

В плана за работа за 2023 г. председателят на РКСВ Плевен апелира за по-активна дейност, ежемесечни срещи и обмяна на опит с колеги от други клубове на НКСВ. Първата такава ще е с РКСВ Враца, която ще се проведе през април.


Инж. Илко Найденов, председател на РКСВ Плевен: Чувствам професията си като призвание и продължавам да работя с удоволствие

Инж. Найденов, председател сте на РКСВ от 2019 г. Бихте ли разказали малко повече за себе си? Възпитаник съм на Професионалната гимназия „Димитраки Хаджитошин“ – Враца, и на Висшия инженерно-строителен институт (сега УАСГ), където завърших специалност „Строителен инженер“. Първият ми работодател беше СМК - Плевен. Чувствам професията си като призвание и затова продължавам да работя с удоволствие. В момента изпълнявам дейности като проектант с пълна проектантска правоспособност и координатор по безопасност и здраве. Председател съм не само на РКСВ Плевен, но и на Контролния съвет на Регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Колко са членовете на РКСВ Плевен? В регионалния клуб на строителите ветерани членуват 21 души. Активно привличаме и нови колеги с цел увеличаване на членската маса.

Как оценявате взаимодействието с ОП на КСБ - Плевен? Областното представителство на КСБ винаги е изразявало уважение и внимание към РКСВ. Ръководството на ОП на КСБ – Плевен, оказва целогодишно техническа помощ и съдействие за провеждане на нашите мероприятия. Съвместно отбелязваме професионалния празник на строителя – Димитровден. Включваме се и във всички работни срещи на ОП Плевен с местната власт.

Проведохте Общо годишно отчетно събрание. Каква е равносметката Ви за изминалия период и какво предстои в работата на клуба? Предходната година премина с ограниченията на пандемията от COVID-19. Структурата ни загуби трима свои членове и се наложи да свием активността до годишно събрание и избор на делегати за Общото събрание на НКСВ. Предстои ни по-активна дейност, планираме да провеждаме ежемесечни работни срещи с колеги от други РКСВ, на които да обменяме опит. Както стана ясно на заседанието, първата ще е през април с клуба от Враца.

Какво е мнението Ви за в. „Строител“? Вестник „Строител“ развива активната медийна политика на КСБ. Чрез него до нас достига информация за мероприятията, организирани от и за строителния бранш. Научаваме за проведените срещи на ръководството на КСБ с институции и други организации, за опита на наши колеги от други области. Пожелавам на целия екип на изданието на КСБ да продължава да отразява обективно събитията, касаещи сектор „Строителство“.