ОП на КСБ

ОП Кърджали стартира поредица от срещи за решаване на проблемите на строителните предприемачи

Георги Кулов

 

Областното представителство (ОП) на КСБ в Кърджали стартира поредица от срещи за решаване на проблемите на строителните предприемачи. Инициативата е на председателя на ОП на КСБ – Кърджали, Мухаррем Али. Разговорите целят да се облекчат бюрократичните препятствия пред строителния бранш в условията на интензивно жилищно строителство в Кърджали. Те са фокусирани върху проблеми, свързани със сроковете за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за присъединяване на основно захранване.

Първата среща се състоя в офиса на ОП на КСБ – Кърджали, с ръководителя на Клиентски енергоцентър (КЕЦ) Кърджали на „Електроразпределение Юг“ ЕАД инж. Марио Маринов и неговия екип. На нея присъстваха строителни компании, които поставиха въпроса за сроковете за свързването на новопостроените жилищни сгради с мрежата за електрозахранване и поискаха те да бъдат спазвани от „Електроразпределение Юг“ съгласно договорите. Предприемачите настояха и за по-директна комуникация с КЕЦ Кърджали, за да скъсят сроковете за предаване на жилищата на техните клиенти.

От Областното представителство на КСБ и от КЕЦ Кърджали бяха единодушни, че са необходими съвместни усилия, за да се облекчат бюрократичните процедури. Те изразиха готовност за срещи с ръководствата на общинската администрация и Регионалната дирекция за национален строителен контрол, за да се намерят взаимно приемливи решения.