Новини

КСБ и НСОРБ ще настояват за приемане на указания за прилагане на Методиката за индексиране и за осигуряване на бюджетно финансиране

Камарата на строителите в България (КСБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) проведоха работна среща. Камарата бе представена от председателя на УС инж. Илиян Терзиев и членове на ръководството на организацията. От страна на НСОРБ в срещата участва изп. директор Силвия Георгиева. Сред темите, които бяха поставени във фокуса на дискусиите, бяха нуждата от реално прилагане на  Методиката за индексация на строителните договори, както и осигуряването на национален финансов ресурс за индексация. Коментирани бяха и Националният план за възстановяване и устойчивост, и програмата за енергийна ефективност, както и актуални проблеми, с които се срещат строителите и местните власти при реализацията и подготовката на проекти в условията на инфлация и повишаващи се цени на материалите, енергоносителите и суровините. Присъстващите се обединиха около необходимостта да се изработят единни правила за прилагане на Методиката за индексиране на строителните договори. Силвия Георгиева посочи, че на предстоящото на 28 март 2023 г. заседание на УС на НСОРБ ще бъде разгледано предложението да бъде подготвена съвместна позиция между двете организации, която да бъде изпратена до министър-председателя и ресорните министри, които управляват европейски средства. Целта е за пореден път да бъде поставен въпросът за необходимостта от приемане на единни ясни указания за прилагането на Методиката за индексация. КСБ и НСОРБ  ще поискат и среща с министър-председателя Гълъб Донев, представители на МРРБ, на МОСВ, на Министерството на транспорта и съобщенията, на Министерството на финансите, на която да бъдат поставени проблемите, свързани с индексацията, и ще настояват за намиране на решение.

В работната срещата от страна на Камарата участваха и почетният председател на Камарата инж. Светослав Глосов, зам.-председателите инж. Иван Моллов и инж. Любомир Качамаков, членовете на УС инж. Егмонт Якимов, инж. Любомир Шербетов и инж. Тодор Андонов, изпълнителният директор на КСБ арх. Иван Несторов, инж. Любомир Пейновски, председател на Съвета на директорите на „Строителна квалификация“ ЕАД,  председателят на КПЕ инж. Благой Козарев, прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

От страна на НСОРБ в срещата участие взеха Мила Гиздова, старши експерт „Териториално развитие“, и Десислава Стойкова, юрисконсулт на Сдружението.