ОП на КСБ

Кръстю Кръстев е новият председател на РКСВ Сливен

Звезда Кошничарова, ОП на КСБ - Сливен

На 23 март в залата на Областното представителство (ОП) на КСБ в Сливен се проведе Общо годишно отчетно събрание на Регионалния клуб на строителите ветерани (РКСВ). На заседанието присъстваха 20 членове от местната структура на НКСВ. Гост на събитието бе председателят на ОП на КСБ – Сливен, инж. Андон Горнаков. Той приветства строителите ветерани и благодари за примера и всеотдайността, която дават на младите поколения.

Събранието бе открито от Митко Маринов, председател на РКСВ Сливен. Маринов отправи поздрав към всички присъстващи и предложи колегата Данчо Данчев да води събранието. Идеята бе приета с пълно единодушие и програмата продължи с тържествено връчване на юбилейни поздравителни адреси от името на инж. Тодор Топалски, председател на УС на НКСВ, както и с поздравителни писма от името на ръководството на регионалния клуб.

В рамките на дневния ред последва обсъждане и приемане на план-програмата на РКСВ Сливен за 2023 г. В следваща точка се разгледа кандидатурата на Кръстю Кръстев за нов председател на РКСВ Сливен, която бе единодушно приета от присъстващите членове на регионалния клуб. Кръстю Кръстев благодари за оказаното му уважение.

След изчерпване на всички точки в дневния ред Общото събрание бе закрито.