ОП на КСБ

Председателят на ОП на КСБ – Смолян, инж. Асен Соколов се срещна с ръководството на териториалната дирекция „Бюро по труда”

Недялка Маргаритова, експерт ОП на КСБ – Смолян

На 3 април председателят на ОП на КСБ – Смолян, инж. Асен Соколов се срещна с ръководството на Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) – Смолян. Събитието се проведе в сградата на ДБТ – Смолян. От страна на дирекцията участваха Стойна Михалева, директор на ДБТ – Смолян, и Красимира Кирякова, гл. експерт в отдел „Посреднически услуги”. Основната тема, която бе разисквана, е задълбочаващият се проблем с работната ръка пред строителните фирми от ОП на КСБ – Смолян.

„Нашите членове търсят решения както чрез откриване на строители от България, така и чрез достигане до работна ръка от чужбина“, заяви инж. Соколов. „За нас е важно да достигнем до хора, които имат желание и качества за работа“, добави той.

Стойна Михалева очерта териториалния обхват на ръководената от нея структура (Смолян, Рудозем, Чепеларе и Баните) и конкретната технология за намиране на подходящи кадри. Процедурата стартира чрез подаване на заявления от фирмите, които имат нужда от персонал. В отговор екипът на бюрото по труда селектира подходящи кандидати и съдейства за осъществяване на контакт между тях и самите фирми, спазвайки всички правила за подбор и конфиденциалност. „Ползваме много широка мрежа от канали за разпространение на информацията“, изтъкнаха от екипа на ДБТ – Смолян.

Красимира Кирякова представи специализиран материал, свързан със спогодбата между България и Молдова за регулиране на трудовата миграция. Текстът е насочен към работодатели, които желаят да наемат работна сила по тази спогодба, и разяснява конкретни детайли от документа. Наред с това бе представена брошура за условията и реда за наемане на работа на чужди граждани у нас.

Срещата приключи с изразяването на категоричното намерение от двете страни за обмен на информация и сътрудничество в решаването на въпросите, свързани с работната ръка в строителния сектор.