ОП на КСБ

В ОП Шумен се проведе обучение за машинисти на пътностроителна техника

Инж. Ивелина Велчева, експерт OП на КСБ - Шумен

В края на 2022 Областното представителство на КСБ в Шумен направи проучване сред фирмите от какви допълнителни курсове се нуждаят. След събиране и сондиране на информацията ОблС на ОП Шумен установи, че има недостиг от машинисти на пътностроителна техника и желанието на членовете на ОП Шумен е да се проведе обучение. Такова бе организирано през февруари съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД, което осигури и финансиране. В него се включиха 18 строителни работници от фирми, вписани в ЦПРС. Обучението протече на два етапа – теоретична и практическа част, общо 110 ч. През март всички курсисти успешно положиха изпитите си и предстои да получат свидетелства за правоспособност.