ОП на КСБ

ОП на КСБ - София, проведе семинар за своите членове

Областното представителство (ОП) на КСБ в София проведе семинар за своите членове, на който бяха запознати с възможностите за бизнеса през 2023 г. да получи безвъзмездна финансова помощ по текущите и предстоящите процедури на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по програми на ЕС за периода 2021-2027 г. Фокусът бе върху кандидатстване от страна на фирмите за средства за изграждане на соларни инсталации за собствени нужди и индустриални решения за съхранение на енергия. В събитието участваха инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - София, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика на Kамарата, членове на Областния съвет на ОП на КСБ - София, представители на строителни компании.

Семинарът откри инж. Качамаков, който обясни, че ОП на КСБ - София, ще организира поредица от прояви за своите членове, посветени на различни актуални за строителния бранш теми. Той призова присъстващите на първия за годината форум на ОП София да бъдат активни и да поставят всички важни въпроси, свързани с изграждането на соларни инсталации, както и за възможностите за получаване на финансиране от строителните компании от НПВУ и европейските програми.

След това Филип Крумов от консултантската компания „Европроект-България“ представи процедурата „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ на НПВУ. Бяха разгледани и процедурите „Нови умения“ и „Адаптирана работна среда“ на Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“. Коментирана бе и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027“, която ще финансира разработване на иновации от предприятията. Бяха обсъдени и възможните източници на финансиране, допустимите кандидати и сроковете за подаване на документи с проекти за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията.

От „АмонРа Енерджи“ АД се спряха върху индустриални решения за съхранение на енергия, както и на различни системи за управление на енергията.