ОП на КСБ

Позиция на ОП на КСБ – Варна

Областното представителство на КСБ във Варна, след проведено заседание на Областния съвет на организацията, изпрати до редакцията на в. „Строител“ и медиите позиция относно отстраняването от поста на главния архитект на Варна. Вестник „Строител“ публикува позицията на ОП Варна без редакторска намеса.


Позиция на ОП на КСБ – Варна Относно отстраняването на главния архитект от кмета на община Варна

ОП на КСБ – Варна е браншова организация, която представлява своите членове и защитава професионалните им интереси, участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им, дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за строителството. В редиците на нашето ОП са представени като членове привърженици на всички основни политически партии. По тази причина ние никога не сме излизали с позиции или становища, подкрепящи някоя политическа структура или нейни партийни политики.

Едновременно с това никога не сме били безучастни към проблемите на развитието и управлението на град Варна. Ежегодните срещи в продължение на 18 години, които инициираме с ръководството на общината, в присъствието на присъединителните дружества и колегите архитекти и инженери, са ярко доказателство за нашата обществена и професионална ангажираност. На тези срещи винаги сме поставяли своите виждания за основните проблеми, стоящи пред града и формирането на инвестиционния климат в общината. Старали сме се и никога да не премълчаваме неприятните факти, които виждаме. А всеизвестно е, че те не са един или два.

За нас бе голяма изненада решението на кмета на община Варна да отстрани точно в този момент главния архитект на града. Вярно е, че голяма част от изложените мотиви за отстраняването му сме поставяли на нашите срещи. Но при анализа им възникват сериозни съмнения върху твърдението, че посочените проблеми са предизвикани от неизпълнение на негови функционални задължения.

„Цялостна визия за развитието на града, презастрояване в отделни зони, пасивност по отношение на ключови проекти за града“ (господин Портних) не могат да бъдат еднолична функция на главния архитект. Ние го разглеждаме като един, но далеч не решаващ фактор в тези дейности. Като пряко засегнати професионалисти, категорично се противопоставяме на използване на термина „презастрояване“ от отговорни държавни и общински личности. Законите, определящи нормите на застрояване на отделните зони, са строги и категорични. Тяхното неизпълнение неминуемо поражда съответни съдебни санкции. Но когато законовите норми са спазени, „презастрояване“ е чисто политически жаргон, целящ изцяло популистки внушения.

Ние като професионална организация, представляваща интересите на строителите, сме може би най-големите противници на така наречените преместваеми обекти – бараки. Винаги сме смятали, че мястото на търговските обекти е в сградите, които изграждаме, но сме и напълно наясно с интересите, които защитават подобни обекти в Общинския съвет и общината. Те далеч надхвърлят правомощията на главния архитект. За тяхното съществуване трябва да се мисли принципно на най-високо ниво. Но този проблем далеч не е от най-съществените, които определят инвестиционния климат и начина на обитаване на града. Нито пък нереализираните проекти, като Библиотеката, Математическата гимназия, проектите за дву- и триетажните кръстовища, липсата на северен обходен скоростен път, липсата на движение на икономическата зона и т.н. Всеки от тях не е най-съществен, но нереализирани заедно дават визията за състоянието на Варна.

Проблемите с градоустройството ние поставяме на вниманието на общината всяка година. Липса на ПУП ПРЗ в огромни райони на града, недопускане на изготвени, минали през обществено обсъждане планове на цели квартали, отказ от провеждане на регулацията в районите с действащи ПУП ПРЗ. Всяка година обръщаме внимание, че града без приемането на тези планове не може да се развива, но и те сами по себе си стават безсмислени, ако тяхната част за базовата инфраструктура – транспортна, енергийна и ВиК, не бъде планово финансирана и изграждана от общината. За това трябва да се използва целия достъпен на ръководството инструментариум – финансов, инженерен, публично-частно партньорство, и не на последно място – политически. Принципно не можем да се съгласим, че ВиК и ЕнергоПро могат да правят или да не правят каквото си искат и общината не може да управлява изграждането на енергийната и водна инфраструктура в новите райони на града, в които тя отсъства напълно или не отговаря на новите ПУП ПРЗ. На последната ни среща с ръководството на общината стана ясна пълната липса на инвестиционна програма и желание за развитие на енергийната инфраструктура на западните и северни зони на града от енергийното дружество. Най-страшното е, че при анализа и моделирането на необходимите процедури се разбра, че дори днес да се стартира финансирането и проектирането на необходимите обекти и елементи, то до въвеждането им в експлоатация ще минат повече от пет години! Подобен е проблемът в новите зони и с ВиК. Въпреки че в момента тече изпълнение на голям инфраструктурен проект, финансиран от ОПОС през ВиК Варна, той далеч не може да отговори на конкретните нужди на зоните. За отбелязване е, че неговото изпълнение е идеалният момент за провеждане на регулацията по трасетата на новите проводи. Но такава процедура, въпреки нашите предложения, общината не предвижда. За съжаление западните части, където съгласно ОУП градът ще се развива, не са включени в него. Там може би и пет години ще са малко за изграждане на необходимите канализационни колектори.

Общината с ръководната си роля и визия за развитие, а главният архитект с неговата експертиза и конкретни пълномощия трябва да осъществяват тази дейност с ясното съзнание, че работят в жестока конкурентна среда и инвеститорите никога не прощават грешки и бездействия. Те просто отиват в други общини или държави.

Общият устройствен план на Варна, добър или лош, е закон за изпълнение за всички. Неговото заобикаляне или неглижиране в плановете на общината за развитие на града водят до остро влошаване на инвестиционния климат. Непредсказуемата нормативна база е най-лошата среда за бизнеса, а само на него може да се разчита за просперитет в една пазарна демократична държава.

Уволнението на главния архитект в този момент, предполагаме, се използва по-скоро като политически ход, отколкото като следствие от обективна и безпристрастна оценка на неговата професионална компетентност, при условие че той е главен архитект на Варна от 2014 година.

ОП на КСБ – Варна, е на мнение, че в тези кризисни за града, а и за цялата страна месеци е нужен диалог, трезв анализ на проблемите, привличане на широк обществен ресурс за подкрепа на трудни решения и действия, но не и хвърляне на града в пълна неизвестност по отношение на инвестиционните проекти.

В заключение на тези констатации ОП на КСБ – Варна, категорично заявява следното:

  1. Одобрява досегашната работа на главния архитект като доказан специалист. Подкрепя писмото на арх. Рачински от САБ.
  2. Не приема мотивите за уволнението на главния архитект, а причините остават неясни.
  3. Приема, че право на градоначалника е да избере екипа си, както и ОТГОВОРНОСТ да контролира работата на цялата общинска администрация.
  4. Алармира за предстоящи трудности при изпълнение на инвестиционния процес в строителството. В тази връзка кмета на община Варна лично да се ангажира с решението на проблема, който е създал.

Председател на Областния съвет на ОП на КСБ – Варна

Инж. Пенко Стоянов


Казусът

Хронология на събитията

На пресконференция на 19 април 2023 г. кметът на община Варна Иван Портних поиска оставката на главния архитект Виктор Бузев, като посочи, че тя трябва да бъде депозирана до края на деня. Той обяви, че причините за решението му са „липсата на цялостна визия за развитието на града, презастрояване в отделни зони, пасивност по отношение на ключови проекти за Варна и липса на организация, контрол и ясни правила за работата на Експертния съвет по устройство на територията“. Портних уточни, че вижда пасивност в главния архитект по отношение на паметниците на културата, възстановяването на къщата на Антон Новак и превръщането й в музей, обявяването на международен конкурс за терена на т.нар. Дупка и други. По думите на кмета на Варна, без да има право, главният архитект е подписал разрешението за поставяне на незаконните преместваеми обекти към ресторант „Хоризонт“ в сърцето на Морската градина. Иван Портних добави, че е научил от медиите, че е издадено разрешение за строеж на мястото на баня „Гъбата“.

Иван Портних заключи, че има опити за незаконосъобразни действия, и бе категоричен, че ако арх. Бузев не депозира оставката си в поставения от него срок, ще предприеме всички законови стъпки за неговата смяна.

Главният архитект на морската столица не подаде поисканата му от кмета на Варна оставка и на 21 април от общинската администрация съобщиха, че е образувано дисциплинарно производство и Виктор Бузев е отстранен от длъжност.

На 24 април в Административен съд – Варна, е образувано дело по жалба на арх. Бузев срещу заповедта от 20 април на Иван Портних, с която е наредено временното отстраняване на главния архитект от длъжност за период до приключване на дисциплинарно дело, образувано с друга заповед на кмета на Варна. Жалбоподателят е посочил, че оспорената от него заповед е незаконосъобразна, а като основания за жалбата си, че не е надлежно уведомен за откриване на производство по отстраняването му от длъжност, не му е предоставена възможност за обяснения и възражения в разумен срок, не му е искана оставка, както се сочи в медиите. С жалбата си арх. Виктор Бузев е поискал отмяна на заповедта на кмета на Варна и нейното предварително изпълнение.

На 25 април Административен съд – Варна, остави без уважение искането на арх. Бузев за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед на кмета на Варна, с която жалбоподателят е временно отстранен от длъжността главен архитект на общината.


Вестник „Строител“ остава отворен за мнения, позиции и коментари по темата.