ОП на КСБ

ОП на КСБ – Плевен, официално откри строителния сезон

Областното представителство на Камарата на строителите в Плевен официално откри строителния сезон. Домакин на събитието беше инж. Венцислав Недялков, председател на ОП на КСБ – Плевен. В него участваха инж. Розета Маринова, член на Комисията по професионална етика на КСБ, инж. Венцислав Дилков, председател на Контролния съвет на ОП на КСБ – Плевен, представители на фирми членове на местната структура. Гости на проявата бяха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, арх. Иван Несторов, изп. директор на Камарата, Борислав Брайков, прокурист на „Строителна квалификация“ ЕАД, Мартина Кръстева, началник-отдел „Професионална квалификация“ в КСБ, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“. Събитието уважи и инж. Стефан Лишковски, председател на регионалната структура на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Инж. Венцислав Недялков поздрави присъстващите, като пожела настоящата година да бъде по-успешна от предходните и фирмите от региона да просперират. Той даде думата на инж. Илиян Терзиев за приветствие. „Горд съм с всичко, което правите. Благодаря Ви за изграденото в Плевен и региона“, каза председателят на УС на КСБ и представи изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов. „Радвам се, че имам възможност да се запозная с представителите на бранша от Плевен, както и че мога да работя с истински строители“, каза арх. Несторов.

Инж. Стефан Лишковски поздрави колегите си по случай началото на строителния сезон в областта. „Днес браншовите организации на архитекти, инженери и строители отново сме изправени пред поредните общи предизвикателства, които - уверен съм - със съвместна работа ще доведем до успешен край. Убеден съм, че ще продължим ползотворното си партньорство и заедно ще превръщаме нашия град и регион в модерен, красив и уютен“, каза инж. Лишковски.

Инж. Венцислав Недялков подчерта, че в предстоящия строителен сезон „строители, архитекти и инженери ще вървят в една посока, защото имат общи интереси и проблеми за решаване“. На финала на официалната част той отново поздрави присъстващите и пожела успешен строителен сезон.