ОП на КСБ

Семинар на ОП на КСБ – София, дискутира новата Зелена книга на FIDIC

Участниците обсъдиха прехода към кръгова икономика и подкрепата за компаниите по НПВУ

Емил Христов Ренета Николова  

Областното представителство (ОП) на КСБ в София проведе семинар за своите членове. Събитието се състоя в хотел „Св. Иван Рилски“ в Банско.

Две бяха водещите теми на форума - „Преходът към кръгова икономика и подкрепата за компаниите по НПВУ“ и „Представяне на новите издания на FIDIC. Запознаване с новата кратка форма на FIDIC – Зелена книга“. Семинарът бе открит от инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на Управителния съвет на КСБ и председател на ОП София. Той приветства участниците с добре дошли. „Темите, които ще засегнем, са от голямо значение за строителния бранш и вярвам, че наученото ще е полезно за всички нас“, каза той и благодари на генералния партньор на семинара „Геострой“ АД.

Сред гостите на събитието бяха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата на строителите в България, изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов, Апостол Глосов, член на УС на КСБ, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика, председателят на СД на „Вестник Строител“ ЕАД инж. Пламен Пергелов и гл. редактор и прокурист на изданието Ренета Николова. Като лектори бяха поканени д-р инж. Адриана Спасова, зам.-председател на Комитета по договорите на FIDIC и председател на УС на Българското общество по строително право (БОСП), адв. Виктория Пенкова и адв. Бояна Милчева, членове на УС на БОСП, Ина Йорданова, управител на „Ар Си Консулт“ ЕООД, и Пламена Котавова, експерт в компанията. Семинарът бе организиран от в. „Строител“, който традиционно е и медиен партньор на събитията на ОП София.

Първата тема в програмата бе „Преход към кръгова икономика – подкрепа за компаниите по Националния план за възстановяване и устойчивост“. Презентация направи екипът на „Ар Си Консулт“ ЕООД – консултантска компания, която има дългогодишен опит в сферата на управлението на европейски програми и проекти, както и в подготовката на обществени поръчки за публични възложители. Управителят на компанията Ина Йорданова заяви, че представената информация има за цел да даде ясни насоки на строителните фирми за възможната финансова подкрепа за бизнеса в сферата на кръговата икономика. „Зеленият” преход е тема, която непрекъснато се дискутира и става все по-важна. Предстои Министерството на иновациите и растежа да обяви по НПВУ

процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“.

Тя е с общ бюджет от 180 млн. лв.“, подчерта Йорданова и даде думата на Пламена Котавова, за да разкаже по-подробно за възможностите, които дава процедурата.

Котавова поясни, че по нея ще се предоставя помощ на компании в производствения сектор с цел ускоряване на процеса и прехода им към кръгова икономика. Ще се отпуска финансиране за инвестиции в оборудване, което да намали отпадъците и средствата за депонирането им, а от остатъчния материал да се произвеждат нови продукти. Фирмите ще имат възможност да въведат и неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите им.

По думите й кандидатите по процедурата трябва да отговарят на няколко критерия: да са търговци, регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г.; да са микро-, малки, средни или големи предприятия, както и да са регистрирали или реализирали нетни приходи за продажби за 2021 г.

Пламена Котавова добави, че кандидатите могат да избират начина, по който средствата да им бъдат предоставени. Има два режима – „регионална инвестиционна помощ“ или „минимална помощ (de minimis)”.

„Допустимите дейности по процедурата задължително трябва да включват придобиване на нови технологии за внедряване на кръгови модели в предприятията, които да осигуряват въвеждането на решения за предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци и влагането им като суровина в производствения процес“, каза Котавова. Тя заяви, че ще се одобряват и мерки, свързани с намаляване на суровините за производство чрез внедряване на технологии за използване на алтернативни суровини, повишаване влагането на рециклируеми материали, както и на материали с биологичен произход и заместване или намаляване на употребата на опасни вещества, използвани в произвежданите продукти.

„Третото възможно направление за участие е с дейности за ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти чрез внедряване на технологии за заместване на опаковките от пластмаса за еднократна употреба с алтернативни такива за многократна употреба“, посочи тя.

Има и възможност за предоставяне на средства по тази процедура на НПВУ за повишаване на устойчивостта на продуктите чрез внедряване на технологии, които осигуряват възможности за модернизация и поправка – ремонт или подмяна на повредени части и компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употребата на произведените стоки.

Пламена Котавова изтъкна, че конкретно за сектор „Строителство“ допустими дейности са например закупуване на мобилна система за рециклиране на земни маси, с която изкопаното се подава към системата за рециклиране, където земната маса се обработва и стабилизира, след което може да се върне обратно в изкопа.

В края на презентацията си тя информира, че от общия размер на наличните средства по процедурата за средните компании са предвидени най-много средства – 90 млн. лв., за микро- и малките предприятия – 54 млн. лв., а за големите – 36 млн. лв. Съгласно анализ, изготвен от „Ар Си Консулт“ на база условията на процедурата, предвиденият общ бюджет в различните категории предприятия и статистически данни, отнасящи се до допустимите кандидати по процедурата, бюджетът ще успее да финансира средно 400 проекта на микро- и малки предприятия, 220 проекта на средни и 70 на големи предприятия.

Втората презентация на семинара направи д-р инж. Адриана Спасова, член на УС на БАУПС, която представи

Кратка форма на договор на FIDIC (Зелена книга), второ издание 2021 г.

„Договорите по FIDIC са едни от най-използваните в световен мащаб. Те дават справедливо разпределение на риска, което води до успешно изпълнение на проектите“, посочи инж. Спасова и добави, че при прилагането им ползи има и за възложителя, и за изпълнителя. Според нея е особено важно договорите по FIDIC да започнат да се използват у нас по-масово, което ще осигури справедливо разпределение на риска и необходимите инструменти за успешно управление на проекта, включително разпоредба за индексация на цените.

„Много са предимствата и е време да им обърнем внимание, защото рано или късно европейското финансиране в България ще намалее и ще започнем да разчитаме предимно на кредити от международни банки и чужди инвеститори за реализацията на големи обекти. Ако ние имаме опит с работата по FIDIC, много по-лесно можем да участваме в търгове в съседните държави и Украйна“, подчерта още тя. Инж. Адриана Спасова припомни, че условията на FIDIC се ползват от 1995 г. в България, в началото за реализирането на пътни проекти и в АЕЦ, по-късно за водни проекти, управление на отпадъци, метрото, язовири и друга инфраструктура.

„Обновената кратка форма на договор на FIDIC, т.нар. Зелена книга, е издадена в края на 2021 г. и вече събира голяма популярност. Европейската банка за възстановяване и развитие планира да започне да я използва при реализирането на обекти в Украйна“, посочи тя.

„Зелената книга все по-често се използва като алтернатива на Червената и Жълтата, особено за проекти, при които очакваното ниво на риска е ниско, а също когато страните желаят да използват форма, която не изисква сериозни ресурси за администриране и управление на договора“, поясни инж. Спасова. По думите й общите условия на Зелената книга, освен че са само 26 страници и са удобни за потребителя, са иновативни и предоставят на възложителите възможност за гъвкавост. Може да се прилага за проектиране на възложителя или на изпълнителя. Може да се избере различен метод за оценяване и плащане. Всички рискове на възложителя и правата на изпълнителя при възникването им са събрани в таблица на една страница. Уговорена е формула за изчисляване на дължимите компенсации при забава, като отпада необходимостта да се доказва размерът им.

Тя изброи и златните правила на FIDIC:

  1. Задълженията, правата, ролите и отговорностите на всички участници в Договора трябва да са според Общите условия и изискванията на проекта.
  2. Специфичните условия трябва да бъдат изготвени ясно и недвусмислено.
  3. Специфичните условия не трябва да променят баланса на разпределението на риска/възнаграждението, предвидени в Общите условия.
  4. Всички срокове трябва да бъдат с разумна продължителност.
  5. Всички официални спорове трябва да бъдат отнесени до Комисия за избягване/разрешаване на спорове (КИРС) за временно обвързващо решение като условие за арбитраж.

В края на конференцията се проведе дискусия, която разгледа прилагането на FIDIC в България.