ОП на КСБ

Четвъртата регионална среща на КСБ с председатели на ОП на Камарата се проведе в Перник

Ръководството на организацията обсъди с кмета на общината Станислав Владимиров актуални за бранша въпроси

Емил Христов

Ренета Николова

   

„Радвам се, че отново сте гости на община Перник. Хубаво е, че срещите ни станаха регулярни. Нормално е местната власт и строителният бизнес да поддържат диалог. Вярвам, че това е начинът да намерим решения на общите ни проблеми“. Това заяви кметът на община Перник Станислав Владимиров в началото на четвъртата регионална среща на ръководството на Камарата на строителите в България с председатели на Областните представителства (ОП) на КСБ в страната, на която той бе домакин заедно с инж. Емилия Митова, председател на ОП Перник. „Благодаря за възможността да реализираме тази среща в разгара на лятото. Тя е част от поредица, която ръководството на КСБ стартира през настоящата година. Такива срещи бяха проведени във Варна, Велико Търново и Бургас. Щастлив съм, че Камарата има конструктивен диалог с местната власт в Перник, и вярвам, че ще продължим доброто си сътрудничество“, подчерта председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Сред дискутираните теми на събитието бяха инвестиционната политика на общината, липсата на реално прилагане на Методиката за индексация на строителните договори, промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) по отношение на застраховките и гаранциите, програмата за енергийно обновяване на сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), липсата на кадри, както и начините за ефективно взаимодействие на местната власт със строителния бранш и възможностите за съвместни инициативи.

В четвъртата регионална среща участие взеха инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика на КСБ, Любомир Пейновски, председател на УС на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ и председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, инж. Стефан Стоев, председател на ОП Благоевград, инж. Тони Петров, председател на ОП Враца, Капка Асенова, финансов директор на КСБ, представители на фирми, членове на ОП Перник на Камарата, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. От страна на администрацията в Перник се включиха и зам.-кметовете Стефан Кръстев и инж. Мирослав Стоицев, Мартин Жлябинков, секретар на общината, Сашка Василева, директор на дирекция „Строителство, инфраструктура и екология” в общината, Борислав Томов, главен инженер.

„През последните три години се сблъскахме с много предизвикателства. Първо трябваше да решим проблема с водната криза в града, веднага след това възникна пандемията от COVID-19, а малко по-късно дойде и инфлацията“, посочи кметът Станислав Владимиров и добави, че трудностите са се задълбочили и поради честата смяна на много правителства. Той заяви, че въпреки непрекъснатата поява на проблеми

местната власт в Перник прави всичко възможно да бъде коректна към из­пъл­ни­телите.

„Финансово нещата не бяха лесни за нас. Радващо е, че в момента има редовно правителство и Народно събрание, така че се надяваме да получим по-голяма яснота в дългосрочен план какво ще се случва в държавата, както и колко средства ще постъпят към местната власт“, заяви Владимиров и допълни, че така ще има предвидимост и за общините, и за строителните фирми. „Ще можем ясно да посочим на бизнеса какво ще се изгражда на територията на общината, а и на гражданите какво да очакват да бъде реализирано“, поясни той.

Станислав Владимиров изтъкна, че голям

проблем пред общината продължава да бъде липсата на реално прилагане на Методиката за индексация на договорите в строителството.

„През миналата година бе приета Методика, но за съжаление изпълнението й не бе обезпечено финансово. Наложи се в Перник да пренасочваме средства на общински сесии, които са през месец, и да променяме капиталовите разходи, защото винаги изникваше нещо, което е по-належащо“, акцентира той. По думите на Владимиров

сред най-големите проблеми в община Перник е липсата на квалифицирани кадри.

„Знам, че градовете, които са разположени по-далеч от София, се справят много трудно с осигуряването на работна сила. Ние имаме щастието да сме близо до столицата, но въпреки това и за нас е огромно предизвикателство да намерим достатъчно хора. Дано държавата се заеме с решаването на казуса”, посочи Владимиров. В заключение той каза, че се надява Министерският съвет и Народното събрание да начертаят

дългосрочен план за развитието на България.

„Нееднократно Националното сдружение на общините в Република България и строителният бранш са настоявали за ясен хоризонт за това как ще се развиват регионите“, завърши кметът.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев подчерта, че целта на срещите, които Камарата провежда в различните области на страната, е, от една страна, да се запознае с инвестиционните намерения на общините и предизвикателствата, с които се сблъскват, а от друга – да чуе какви са проблемите пред строителните фирми по места. „Като сериозна браншова организация търсим възможностите да съдействаме за преодоляване на най-наболелите проблеми в строителството и да намираме онези допирни точки с общините, които ни обединяват, така че със съвместни усилия да можем да настояваме за решаването им пред централните власти“, каза инж. Терзиев.

„Искам да обърна специално внимание на една от темите, която в момента е много притеснителна за бранша. Тя е свързана с

предложените промени в Закона за обществените поръчки, с които се цели да бъдат, от една страна,

увеличени гаранциите за добро изпълнение, а от друга - премахнати застраховките“,

сподели председателят на УС на КСБ и допълни, че се надява това да не бъде прието от НС, защото би поставило работата на малките и средни строителни фирми пред огромен риск. В края на изказването си той също коментира липсата на работна ръка и възможностите за решаване на този проблем. „Провеждаме редица срещи на високо равнище, където поставяме темата на дневен ред. Желанието ни е да се улесни получаването на разрешение за престой в България с цел работа на граждани от трети страни“, заяви инж. Илиян Терзиев.

След него инж. Любо­мир Качамаков

представи предимствата на договорите по FIDIC при възлагане на обекти от общините.

„Това е международно призната норма, направена, за да има баланс по отношение на отговорностите на възложителя и строителя“, каза зам.-председателят на УС на КСБ. Той даде пример с новата кратка форма на FIDIC т.нар. Зелена книга, която регламентира справедливо разпределение на риска, гарантиращо успешно изпълнение на проектите. „Нашето желание и амбиция е да се опитаме да разширим прилагането на договорите по FIDIC и в България, като този тип договори могат да станат норма в ЗОП“, заяви още инж. Качамаков. Той информира представителите на местната власт, че ръководството на Камарата е започнало диалог с изпълнителната и законодателната власт в страната по темата. „За да реализираме нашата цел за прилагане на FIDIC, са необходими законодателни промени“, посочи инж. Любомир Качамаков.

Зам.-председателят на УС на КСБ коментира и развитието на програмата за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради с финансиране по НПВУ. „През миналата седмица проведохме среща с министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, на която той сподели, че неговото мнение е, че 100% грантово финансиране за ЕЕ трябва радикално да се промени. Необходимо е много внимателно да се помисли по тази тема, защото за хората ще бъде голямо предизвикателство да се включат със самоучастие в програмата“, допълни той.

Председателят на КПЕ инж. Благой Козарев се спря на

проблема с реализирането на ВиК проектите в страната.

Според него държавата трябва да намери решение на казуса с индексацията на строителните договори и даде пример с модела, приложен в Румъния, където строителният бранш и държавата си сътрудничат ефективно за преодоляване на трудностите в отрасъла. „В северната ни съседка е подписано споразумение, в което е обърнато специално внимание на индексацията на договорите в строителството, финансирани с публични или европейски средства, и там са постигнали сериозен напредък“, посочи още той. Инж. Козарев отправи запитване към Станислав Владимиров относно строителството на водния цикъл в Перник и какви са предизвикателствата пред общината при изграждането му. Владимиров съобщи, че е започнала същинската работа по обекта и се надява тя да се извършва с добри темпове. Той изтъкна, че с реализирането на водния цикъл ще бъдат решени голяма част от проблемите с водоснабдяването в града.

Любомир Пейновски запозна кмета на Перник с напредъка в работата на

ЕЦИХ в сектор „Строителство“, като подчерта, че основната му задача е дигиталната трансформация на отрасъла,

която по думите му ще стане задължителна в близко бъдеще.

„КСБ търси непрекъснато начини да разширява партньорската си мрежа. Използвам възможността да отправя покана към община Перник за реализиране на съвместни проекти“, каза Пейновски.

„Ние сме много активни, кандидатстваме за европейски средства и реализираме проекти. Включваме се във всички възможни инициативи. Например на територията на общината изпълняваме 4 проекта по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Имаме подадени предложения по Европейския механизъм за градско развитие и много други. Отворени сме към стойностни предложения и партньорство“, каза Станислав Владимиров.

В края на срещата председателят на ОП на КСБ – Перник, инж. Емилия Митова подчерта, че е много доволна от диалога, който Областното представителство има с община Перник. „Строителният бранш в града редовно получава плащанията си за извършената работа и това заслужава адмирации“, сподели тя.

Инж. Тони Петров, председател на ОП Враца, приветства организирането на регионалната среща и сподели, че за него е важно да се запознава с развитието на бранша в другите области в страната. Той посочи, че строителните компании във Враца също имат добър диалог с местната власт. „Разбира се, винаги има как да подобрим комуникацията си, например с подобни срещи“, добави инж. Петров.

Диалогът и сътрудничеството между КСБ и община Перник ще продължат и ще се развиват, единодушни бяха участниците в срещата.