ОП на КСБ

Община Бургас представи инвестиционната си програма за 2023 г. пред ОП на КСБ – Бургас

По покана на кмета на Бургас Димитър Николов на 14 септември се проведе традиционната годишна среща между местната администрация и ОП на КСБ – Бургас, на която бе представена инвестиционната програма на общината за 2023 г. В събитието участваха председателят на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов и представители на над 60 строителни компании от областта.

На срещата Димитър Николов направи отчет за изпълнените строителни дейности през мандата му. Той обърна внимание, че се правят промени в Общия устройствен план (ОУП) на Бургас, като целта е да се спре работата на парче. „Една от задачите е да осигурим прогнозируемост и устойчивост, включително на строителния бранш. Знаем на колко много хора дава работа той. Искаме браншът да продължи да се развива едновременно с Бургас“, изтъкна той. „С актуализацията на ОУП ще търсим регулации на цели нови квартали. За тях искаме да предвидим необходимата социална инфраструктура в районите с жилищно строителство: зелени площи, детски градини, училища, болници, паркинги, пътища, велоалеи и т.н. Хората вече търсят качество. Нека община Бургас и строителният бранш да им го осигурим съвместно. Това ще е от полза за всички“, добави кметът.

Представителите на сектора поставиха конкретни въпроси на градоначалника, сред които най-важният бе за индексацията на строителните договори. Николов отговори, че община Бургас и НСОРБ желаят индексацията да се случи, но първо трябва държавните институции да си свършат работата. Бе изтъкнато, че приетата Методика не се изпълнява в цялост.

Друг въпрос, който бе засегнат от ОП Бургас, бе и за възможността за намаляване на сроковете на някои административни процедури – за разглеждане на ПУП, строителни разрешения. Кметът пое ангажимент местната администрация да продължи да надгражда своите електронни услуги. „Вече сме въвели такива, които почти автоматично издават скици и дават координати. Продължава работата по предлагането на още възможности, които не изискват физическа среща и пестят време“, подчерта Димитър Николов. „На срещата поставихме и други теми, свързани с развитието на града, както и проблеми, за които се търсят решения. Дискутирахме и двете процедури за енергийно обновяване на жилищни сгради по НПВУ“, коментира за в. „Строител“ председателят на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов.

Кметът Николов и ОП Бургас се договориха за по-тясно сътрудничество в областта на осигуряването на кадри за бранша, включително относно създаването на нови специализирани паралелки в професионалните училища в града.