ОП на КСБ

В ОП на КСБ – Сливен, се проведоха ежегодните курсове по ЗБУТ

Звезда Кошничарова, ОП на КСБ – Сливен

На 8 септември за поредна година Областното представителство на КСБ в Сливен проведе ежегодните курсове по „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“, „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД. В тях се включиха 185 души от Сливен и Нова Загора. Гости на обучението бяха архитекти от община Сливен.

Водещ лектор на курсовете в ОП Сливен бе доц. д-р инж. Венцислав Стоянов. Той благодари на КСБ и „Строителна квалификация“ АД, че за поредна година е поканен да води курсовете, и приветства присъстващите в залата. По време на мероприятието бяха обсъдени различията между „Длъжностно лице по безопасност и здраве” и „Координатор по безопасност и здраве“, тъй като често се бъркат като понятия. Разгледаха се и актуални казуси, свързани с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР. Бяха дадени примери за безопасна работа от Европа и България.

След успешно преминалото обучение всички участници взеха сертификати за завършения курс.

По време на паузата между обученията се проведе среща под егидата на ОП на КСБ – Сливен, между доц. д-р. инж. Венцислав Стоянов и Весела Омайникова, управител на Областния информационен център – Сливен. На нея бяха представени условията за кандидатстване по процедурата „Адаптирана работна среда“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Европейския социален фонд плюс по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“. Очаква се да тя да бъде обявена след 15 септември. Общият финансов ресурс е 100 млн. лв. БФП ще бъде 100% за микро-, малки и средни предприятия.

Участниците в срещата коментираха допустимите дейности по мярката, които включват разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труда, превенция на „бърнаут“ и на ефекта от COVID-19 върху менталното здраве на работниците, закупуване на лични и колективни предпазни средства, както и ремонт и оборудване на места за спорт, отдих, хранене и почивка в предприятията.