ОП на КСБ

ОП Ловеч направи равносметка за изминалата година

Цветелина Гунешка, ОП на КСБ - Ловеч

Редовното Общо отчетно годишно събрание на ОП на КСБ – Ловеч, се проведе на 11 октомври в заседателната зала на офиса на местната структура на Камарата. Заседанието откри председателят на ОП Ловеч Бранимир Тотев. Той благодари на присъстващите за отделеното време и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието. На събитието присъстваха представители на 9 фирми редовни членове.

Срещата протече по предварително обявения дневен ред. В първата точка бе направен отчет за дейността на председателя и на Областния съвет на ОП Ловеч от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г. Последва предствяне на: Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Ловеч от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. и Междинен отчет за изпълнение на приходите и разходите на ОП Ловеч от 01.01.2023 г. до 31.08.2023 г.; Доклад на Контролния съвет на ОП Ловеч за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. и Междинен доклад на КС за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.01.2023 г. до 31.08.2023 г.; План за дейността на ОП Ловеч през 2024 г. и План-сметка на ОП Ловеч за 2024 г. Присъстващите приеха с единодушие всички отчети и планове.

По т. 6 за предложения и препоръки във връзка с дейността и политиките на КСБ не бяха направени изказвания. С това дневният ред се изчерпа и събранието се закри. Срещата на ловешките строители продължи в свободен разговор за проблемите в строителството в областта.