ОП на КСБ

Инж. Иван Делчев, председател на ОП на КСБ - Пазарджик: Изминалата 2023 г. беше успешна за бранша в област Пазарджик

Липсата на лицензирано депо за строителни отпадъци продължава да е сред основните ни проблеми

Инж. Делчев, каква е равносметката Ви за 2023 г.? Каква година изпрати Областното представителство (ОП) на КСБ в Пазарджик? Какви бяха предизвикателствата пред структурата и пред Вас като неин председател?

Според мен изминалата 2023 г. беше успешна за бранша в област Пазарджик. Правя тази оценка на база сравнение с предходни години. През всички 12 месеца на м.г. имаше доста работа за строителите – в сферата на инфраструктурата и във високото строителство, включително и ремонтни дейности. Всички мои колеги – членове на ОП на КСБ – Пазарджик, имаха достатъчно работа. В същото време липсата на лицензирано депо за строителни отпадъци продължава да е сред основните проблеми, които не намират решение.

Едно от важните неща, които се случиха през 2023 г., е смяната на ръководството на общината. В качеството си на председател на ОП на КСБ - Пазарджик, съвместно с регионалните структури на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране поисках провеждането на среща с кмета на Пазарджик Петър Куленски, на която браншовите организации да поставим трудностите, с които се сблъскваме. Надяваме се кметът Куленски да подходи с необходимото внимание към проблема с липсата на депо за строителни отпадъци, защото това е въпрос, който касае всички жители на област Пазарджик. Получаваме индикации, че новото ръководство на общината е предприело стъпки за разрешаване на проблема.

Какви са Вашите приоритети за 2024 г.?

Ще се повторя, но топ приоритет за мен е осигуряването на лицензирано депо за строителни отпадъци. Друг голям проблем, който е на дневен ред и е повсеместен, е липсата на кадри. В града ни има Професионална гимназия по строителство и архитектура (ПГСА), с която ОП на Пазарджик си сътрудничи и винаги й оказваме подкрепа при възможност. Подписахме договор с ПГСА – Пазарджик, и вече активно участваме в провежданото дуално обучение в училището, доста строителни фирми се включиха в процеса. Компаниите осигуряват стипендии за децата, като те от своя страна в последните две години от своето обучение имат ангажимент да стажуват във фирмите. Целта е учениците да се запознаят с процеса на работа и след завършване на средното си образование да се развиват професионално в строителния сектор.

Искам да подчертая, че се увеличава броят на компаниите, които се включват в процеса, а и децата все повече проявяват интерес към дуалното обучение. Тази форма на придобиване на знания и умения е и начин за оказване на пряко влияние за намаляване на младежката безработица. От друга страна така се гарантира вливането на подготвени млади кадри в строителния бранш.

Друг важен въпрос е, че през тази година в държавния бюджет има значителен ресурс за изпълнение на общински проекти. Строителните фирми трябва да отговорим на това предизвикателство, като се подготвим с кадри и необходимата техника. За област Пазарджик са предвидени над 180 млн. лв. целево финансиране за инфраструктурни обекти – пътища и ВиК. То е извън капиталовите разходи на общината и средствата от европейските програми. По информация, разпространена от общината, с пари от държавата ще бъде направено цялостно реновиране на жк „Марица – Болницата“, ще се довърши канализацията на с. Ивайло, ще се реконструират главните колектори на промишлената зона на Пазарджик, ще се работи по изграждане на канализационна помпена станция за отпадните води на с. Добровница и по реконструкция на тласкателен водопровод на с. Величково. Сред другите проекти, за които има осигурени средства, са пълно благоустрояване на междублоковите пространства, улиците, тротоарите и детските площадки на жк „Ябълките“ и жк „Широк център“, ремонт на ВиК мрежите, асфалтиране на улици, обновяване на тротоари и паркоместа, озеленяване, както и велоалеи по ключови за Пазарджик пътни артерии – бул. „Георги Бенковски“, бул. „България“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Пловдивска“, ул. „Ген Гурко“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Ал. Батенберг“, ул. „Ивайловско шосе“, които ще се реализират през 2025 г. и 2026 г.

Сред основните проблеми пред строителите е необходимостта от индексиране на договорите. Държавата даде възможност на общините тази промяна да бъде направена. В Пазарджик това случва ли се?

Доколкото имам информация, в Пазарджик не е правена индексация на строителни договори. Причина за това е, че общината нямаше предвидени средства в бюджета за тази цел. Индексацията беше сред ключовите въпроси, които дискутирахме през изминалата 2023 г. Стигнахме до решението, че трябва да изискаме от местната власт залагането на пари за индексация на строителните договори, и очакваме, че в бюджета за 2024 г. ще има такъв финансов ресурс.

Следите ли в. „Строител“ и полезно ли Ви е сътрудничеството с екипа на медията?

Чета редовно изданието на КСБ, чудесен вестник. От него се информирам какво се случва в сектор „Строителство“ в другите области на страната, пред какви проблеми са изправени колегите ми. По изключително професионален начин ни съобщавате къде какво се случва.

Смятам, че сътрудничеството ни с екипа на в. „Строител“ е много полезно. Надявам се да продължите да изкарвате на светло проблемите на строителите, да се ангажирате да развивате идеи и мнения, да търсите конкретни отговори, все така да се идентифицирате с наистина важните теми и постижения в строителството.