Страница 1 от 1

Проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Публикувано: вт ное 17, 2015 1:48 pm
от Admin
Документът е разработен на основание чл. 48 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Проектът на Наредба регламентира условията и реда за: издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики, извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради и части от сгради в експлоатация, както и изготвяне на оценки на енергийните спестявания на сгради и за съответствие на инвестиционните проекти на сградите по отношение на изискванията за енергийна ефективност.
Въвеждането на възможност за издаване на сертификат на отделни части от сгради, в случай, че тези части имат различно предназначение, е сред основните нови моменти, свързани с приетия наскоро ЗЕЕ.
Във връзка с определените национални параметри на интегрирания показател "специфичен годишен разход на първична енергия" в kWh/m2, са разработени нови образци на сертификати за проектни енергийни характеристики на нова сграда и за енергийни характеристики на сгради в експлоатация. Въведени са класовете на енергопотребление с техните буквени и цифрови означения на минималните и максималните стойности на специфичния годишен разход на първична енергия.
Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

Дата на откриване: 14.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 27.11.2015 г.

Проект на Наредба
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3