Интервю: Инж. Светослав Глосов: Вярвам, че 2015 г. за КСБ и бранша ще е най-динамичната от всички досега

Тук можете да прочетете всички новини около Камара на строителите в България
Отговори
Потребителски аватар
Admin
Site Admin
Мнения: 37
Регистриран на: пет яну 09, 2015 10:56 am

Интервю: Инж. Светослав Глосов: Вярвам, че 2015 г. за КСБ и бранша ще е най-динамичната от всички досега

от Admin » чет яну 15, 2015 6:27 pm

Инж. Светослав Глосов: Вярвам, че 2015 г. за КСБ и бранша ще е най-динамичната от всички досега

Ренета Николова

Г-н Глосов, каква е равносметката за изминалата 2014 г.? Каква беше тя за строителния сектор?
За строителния бранш 2014-а беше една от най-тежките и кризисни години. Освен че продължи трайната тенденция от 2010 г. насам за ниски обороти и отрицателен темп на развитие, отминаващата година ще се запомни и с политическата нестабилност – оставка на правителството, служебен кабинет, предсрочни избори и продължителни преговори за ново редовно правителство. Към това прибавяме и спрените средства по европрограмите, забавените плащания от страна на държавата и общините към строителните фирми, междуфирмената задлъжнялост – все фактори, които не работят в интерес на бизнеса. Така че определено 2014 г. постави на изпитание не само устойчивостта на бранша, но и самата КСБ. Целият ресурс и авторитет на Камарата се насочиха в защита на нашите членове и на правото им да работят и получават заплащане за своя труд, да имат конкурентна и прозрачна бизнес среда, да развиват капацитета си. Ако погледнем цифрите, изготвени от звеното за анализи на Камарата, ще видим, че оборотите на строителните фирми се формират основно от поръчки на държавата и общините, финансирани с европейски средства, и това оказва пряко влияние върху сектора. Над 90% от строителните фирми регистрират значително намаление на оборотите, а над 15% от малките са замразили дейността си. Това са тревожни факти, които изискват още по-голяма активност от нас за обръщане на тенденцията. Ние разбираме, че това не зависи само от КСБ, но трябва да генерираме и разработваме идеи и документи, да имаме настъпателна позиция и в конструктивен дух, в диалог с компетентните органи да търсим решения за проблемите.

Кои от набелязаните цели успя да реализира КСБ, кои според вас са най-големите постижения на Камарата? За какво не стигна време?
През всичките години от създаването си до днес основните цели на Камарата са свързани със защита интересите на строителните фирми чрез въвеждането на ясни правила в сектора, изграждането на здрава конкурентна бизнес среда в бранша, иницииране на промени в нормативните актове, които да намалят административната тежест, да дадат възможност за развитие на един от основните за икономиката на страната сектори. По отношение на нашите приоритети имаме последователна и стабилна политика, затова тези цели бяха водещи и през изминалата година. Диалогът ни с управляващите, без значение от коя палитра на политическото пространство са, е непрекъснат и е насочен в интерес на бранша.
Тук трябва да отбележа една голяма крачка, която направихме през 2014-а. Създадохме работна група, която подготви пакет от три законопроекта – Закон за устройството на територията и регионалното развитие, Закон за градоустройството и Закон за строителството, които обхващат целия инвестиционен строителен процес. КСБ положи и полага много усилия и за промени в ЗОП. Даде предложения за прозрачни процедури и търгове, за гарантиране на честно състезание и конкурентна среда.
Камарата на строителите в България се бори за ефективното противопоставяне на корупцията, чрез участие в разработването на стандартизирана и типова документация, подкрепяме и въвеждането на електронни търгове.
От решаващо значение за бизнеса е наличието на политическа и икономическа стабилност в страната, на предвидимост и възможност за планиране на инвестиционните проекти. Това е ключов фактор и за чуждите инвеститори, които са много важни за нашия бранш.
Сред постиженията на Камарата искам да отбележа активната позиция за намиране на решение на ситуацията със спрените плащания по европейските програми. Заслугата тук е на Управителния съвет (УС) на Камарата, членовете на която проведоха поредица от срещи с НСОРБ, с политическите сили, със служебния и с настоящия министър на финансите и като резултат бе отпускането на ресурс от бюджета за разплащане на извършените СМР по европейските проекти.
Усилията на КСБ за ясни и прозрачни процедури по обществените поръчки дадоха като резултат и включването на експерти на Камарата в работните групи за подготовка на типовите документи и за изготвяне на новия ЗОП. Все повече държавните институции възлагат очак­вания за участие на Камарата при формулиране на политики и приоритети, касаещи строителния сектор. Считам, че това е безспорен успех на целия УС на организацията и на нашите местни структури и признание към авторитета на КСБ.
За какво не стигна време? С оглед на това, че 2014 г. беше доста динамична в политически и социален план, не стигна време да доведем докрай усилията ни за законовата реформа в сектора. Битката за типовите договори също продължава, както и за нов ЗОП. Но важните крачки, както вече казах, са направени. Считам, че 2015 г. ще ни даде повече стабилност да работим в тези насоки.

Като казахте „насоки”, в началото на новата година какви ще са основните приоритети в работата на Камарата?
Основните насоки за работата на КСБ за 2015 г. бяха дискутирани и утвърдени на Общото събрание на Камарата, проведено във Велико Търново. На първо място остава активната ни позиция за привеждане на нормативната база в областта на строителството в съответствие с променящите се условия в бранша, европейското законодателство и специфичните условия в България. За целта разработените през 2014 г. проекти на Закон за устройството на територията и регионално развитие, Закон за строителството и Закон за градоустройството и свързаните с тях изменения по Закона за Камарата на строителите (предоставени на всички заинтересовани органи – различните министерства и държавни агенции) трябва да бъдат внесени в съответните парламентарни комисии с настояване за съгласуване и включване в дневния ред на Народното събрание. Във връзка с приемането на Европейската директива за изпълнение на обществените поръчки и влизането й в сила през 2015 и 2016 г. сред основните приоритети на Камарата е активно да участва при разработката на нов Закон за обществените поръчки и Наредбата за обществени поръчки в строителството. По тази задача ще продължим да работим съвместно с колегите от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България. Ще наблегнем на стандартизацията на процедурите и документите, касаещи търговете за строителство. През 2015 г. Камарата ще продължи и работата по създаване на единна система на структура на СМР и на формиране на разходни норми. По този начин ще се създаде благоприятна среда за оценки на документация, а оттам – и на избягване на съдебни процедури, които спъват строителния процес. Разбира се, трябва да се направи професионално обсъждане и да се формира максимално широко съгласие, за да имаме успех. Необходимо е особено внимание да се обърне на осигуряването на добра нормативна база за изпълняване на строителната програма по енергийна ефективност. Ние считаме, че съществува огромна възможност в тази програма за реализация на строителство в посока работа за малките и средните фирми. Фондът, който специално бе създаден от правителството с бюджет от 1 млрд. лв. за саниране на панелните постройки, които остават извън обхвата на новите европейски програми, е средството за осигуряване на заетост на малките и средните фирми, което трябва да бъде използвано в максимален размер. За целта Камарата ще работи в много тясна връзка с отговорните държавни органи с цел ускоряване на приложението на програмата за енергийна ефективност.
През 2015 г. състоянието на областните представителства на КСБ ще е на особеното внимание на ръководството на Камарата. Целта е те да се превърнат и утвърдят като център на цялостната дейност на Камарата по места, да разширят членския си състав чрез предлагане на нови политики, инициативи и действия в интерес на строителните фирми. От януари започваме посещения и срещи по места, където ще чуем от първо лице за проблемите на местните фирми и ще търсим начини да им съдействаме. Вестник „Строител” ще е с нас на всички срещи и ще публикува подробни репортажи от дискусиите.
Отчитайки недостига и липсата на квалифицирани кадри за строителството, като цел през 2014 г. КСБ си постави задачата чрез сътрудничество с държавните органи и обществените организации да поеме активна роля за отделянето на обучението и квалификацията от образованието с цел засилване ефективността на професионалната подготовка на строителните кадри. УС на Камарата взе решение през 2015 г. да започне подготовката и създаването на институт и квалификационен обучителен център към Камарата за обучение на строителни работници и ръководители на обекти. Институтът следва да създава политики и модели за професионално обучение, да налага критерии и оценява степента на квалификация. Квалификационният обучителен център ще изпълнява политиките и ще прилага моделите.
В насоките за работа на Камарата е и по-нататъшното развитие на системата на ЦПРС и базата данни с цел създаване на възможност за вземане на стратегически важни решения от ръководството в интерес на фирмите. В тази връзка ще продължи работата по усъвършенстване на административните разходи и документи при работата с регистъра с цел облекчаване на процедурите. Считаме, че важно стратегическо направление за развитие е използването на международния авторитет на КСБ в услуга на българските фирми за работа на външни пазари на строителството. Успешното интегриране на КСБ в европейските структури, изграждането на добри двустранни отношения със сродни организации, активното ни участие в междуправителствени делегации изградиха предпоставки за създаване на условия за конкурентна работа на международния строителен пазар. Няма как да пропусна и нашия орган – вестник „Строител”, при изброяване на приоритетите ни за 2015 г. Ще продължи утвърждаването на изданието на КСБ като основен партньор на областните представителства на Камарата и строителните фирми. В дейността си вестникът ще помага при разработването и популяризирането на основните политики на Камарата.
За голяма част от задачите, които си поставяме за 2015 г., вече са положени основите през изминалата година. Следва да разширим и развием работата по тези насоки, за да достигнем до реален практически резултат.
Считам, че Камарата чрез своя голям авторитет в обществото има всички предпоставки, за да постигне успешното им изпълнение.

Как оценявате организационното състояние на КСБ? Какви стъпки ще бъдат предприети за увеличаване на фирмите – членове на организацията?
Камарата е единна и стабилна, доказва го най-висшият форум на нашата организация – Общото събрание. Имаме изградени структури, ясни цели и насоки на дейността, безспорен авторитет. Разбира се, трябва да отбележа, че все още не ни удовлетворява работата по привличането на нови членове, на фирми, чиито представители с вътрешно убеждение и активна позиция да спомагат за разширяване влиянието на Камарата в сектора. Стремим се да утвърждаваме в работата си плурализма и възможността всеки да изрази и защити своето мнение, позиция или предложение. Членството в организацията е доброволно и ако някой има принципни несъгласия с основните й политики, около които се е обединило мнозинството от членовете, очевидно е, че мястото му не е в нея. Демокрацията е право на избор и аз винаги като председател на КСБ ще го отстоявам. Ще отстоявам и единството на организацията, тъй като в това е нашата сила, с това се утвърждаваме като равностоен партньор в диалога за формирането на политиките и решенията за бранша.

Каква е вашата прогноза за строителната 2015 г.?
Тя няма да бъде лесна. До голяма степен строителният бранш ще зависи от успешния старт на оперативните програми в новия програмен период. Приемането на нов, по-добър ЗОП също е важен фактор. Но аз съм оптимист. Считам, че браншът е натрупал през изминалия период познания и опит за работа по европейските проекти. Административен капацитет вече имат и повечето от общините, както и държавната администрация. Виждам и желание от страна на ресорните министри и екипите им за сътрудничество и бързо решаване на проблемите. Фондът за саниране също дава основание да считаме, че ще има повече възможности за работа за малките и средните фирми. Вярвам, че с реализирането на поставените от Общото събрание задачи пред КСБ 2015 г. ще бъде за Камарата и за бранша най-динамичната от всички досега, изпълнена с предизвикателства, но, надявам се – по-успешна.

Новият програмен период започна с нулевата 2014 г., за да не бъде такава и 2015 г., кои грешки е най-важно да не повтаряме?
Важно е да се подготвим по-добре и с по-качествени проекти. Да срещаме все по-рядко критерия „най-ниска цена” в търговете, да елиминираме дискриминационните условия, които водят до финансови корекции. Бенефициенти, изпълнители и управляващи органи да работят заедно, в постоянен контакт за успешното реализиране проектите, което е в интерес на всеки гражданин.

Какво ще пожелаете на колегите си и наши читатели за Новата година?
На първо място – здраве, много късмет, професионални и лични успехи и щастие за тях и техните семейства! Нека 2015-а ни донесе много реализирани обекти, нека продължим заедно да работим за издигане и утвърждаване на авторитета на нашата прекрасна и уважавана професия. Пожелавам 2015‑а да е година на просперитет за строителния бизнес и за нашата страна!
Отговори