Интервю: Инж. Пламен Пергелов: И през 2015 г. в. „Строител“ ще продължи да защитава авторитета си на най-добро издание в

Тук можете да прочетете всички новини около Камара на строителите в България
Отговори
Потребителски аватар
Admin
Site Admin
Мнения: 37
Регистриран на: пет яну 09, 2015 10:56 am

Интервю: Инж. Пламен Пергелов: И през 2015 г. в. „Строител“ ще продължи да защитава авторитета си на най-добро издание в

от Admin » чет яну 15, 2015 6:28 pm

Инж. Пламен Пергелов: И през 2015 г. в. „Строител“ ще продължи да защитава авторитета си на най-добро издание в бранша

До седмица стартираме форум на сайта, целта е да улесним обратната връзка с нашите читатели

Ренета Николова

Г-н Пергелов, преди година с решение на УС на КСБ поехте ръководството на изданието на Камарата. Как оценявате изминалата 2014?
Като начало искам да спомена три неща. Първо, ние продължихме да развиваме постигнатото от предното ръководство на вестника, което ни остави едни високи критерии за работа и за което благодарим на колегите. Второ – екипът на изданието е прекрасен, млад, амбициозен и развиващ се с бързи темпове колектив, който под ръководството на прокуриста и гл. редактор постигна забележителен ръст при списването на вестника. Трето – избраният от УС на КСБ Съвет на директорите утвърди колективния стил при формирането на политиките и ръководенето на медията.
2014 г. както за бранша, така и за изданието на Камарата бе трудна и изпълнена с предизвикателства. Основната задача на екипа да отразява в пълна степен многостранната дейност на организацията, нейните областни представителства и строителните фирми бе изпълнена. Екипът на вестника работи, за да информира членовете на браншовата организация и фирмите, вписани в ЦПРС, както и отговорните институции в сектора за дейността, политиките и позициите на Камарата, да популяризира нейните цели пред обществеността, да утвърждава авторитета й както в страната, така и в международен план. За периода са произведени 52 броя от вестника, успешно са стартирани нови рубрики, като на особена популярност се радва „Региони в растеж“. Освен към създаването на висококачествен професионален продукт, работата на дружеството бе насочена и в няколко други направления. През изминалата година екипът на вестника организира традиционните годишни събития на Камарата, сред които Четвърта конференция „Предизвикателства при изпълнението на проекти по ОПОС и ПРСР“ – съвместна инициатива на КСБ и БАВ, Четвърти дискусионен форум „Строителството през 2015 г. – перспективи и предизвикателства“, Годишният бал на строителя.
За отчетния период съвместно с ОП на КСБ – София, бяха проведени семинар в Хисаря и Трета кръгла маса за модернизация на обществените поръчки. За трета поредна година вестникът бе медиен партньор и на конкурса „Златен отвес“ на ОП – Варна, както и на конкурса „Строителна корона“ на ОП – Плевен. На страниците на изданието беше отразено провеждането на годишните отчетни събрания на областните представителства, екипът се включи и в редица мероприятия, инициирани от местните структури на Камарата. Сътрудничеството ни с областните представителства в Бургас, Пловдив, Ямбол, Русе, Монтана, Ст. Загора, Велико Търново, Кюстендил, Перник и др. е много ползотворно. На страниците на изданието традиционно присъстват материали за конкурса „Аз мога да строя“. През 2014 г. вестникът организира и 3 пресконференции по възлагане на КСБ. Първата бе за законодателната реформа в бранша, съвместно на КСБ, КАБ, КИИП, с участието на арх. Борислав Борисов, ръководител на работната група, изготвила пакета от законопроекти, уреждащи в най-голяма пълнота целия инвестиционен процес в строителството. В БТА проведохме пресконференция за предизвикателствата пред изграждането на лот 3.2 от АМ „Струма” и необходимостта от алтернативни варианти за преминаване на Кресненското дефиле с участието на представители на научните среди от УАСГ, Браншова камара „Пътища”, асоциацията за пътна безопасност и пътностроителните фирми. През август организирахме и традиционната пресконференция, която Камарата дава след приключване на процедурата по чл. 20 от ЗКС, с участието на доц. Георги Линков, председател на ЦПРС. Във връзка с Деня на строителя за първи път подготвихме фотоизложба „Виж София – където строителството среща историята с бъдещето“ със съдействието на Столичната община.
На страниците на изданието отразихме учредяването на регионалните клубове, както и редовно информирахме за инициативите на строителите ветерани. Тъй като ролята на кореспондентите от ОП за нас е много важна и планираме тяхното участие с материали да се увеличава, проведохме тийм билдинг на екипа с кореспондентите в х-л „Персенк“, Девин, както и обучение в рамките на събитие на КСБ през ноември м.г. в Хисаря.

Електронното издание на вестника също продължава успешното си развитие…
Не само – сайтът се утвърждава като най-бързия, сериозен и авторитетен източник на информация в сферата. Електронното издание работи като информационен портал, включително в събота и неделя – модерен, актуален, със собствени новини и снимки. Тенденцията на посещаемост е само възходяща. Информацията се качва в реално време от мястото на събитието. Връзката със социалните мрежи Facebook и Twitter качи импресиите в него до над 2 млн. месечно, за годината – около 25 млн. От следващата седмица стартира и форумът на изданието. Целта е да улесним обратната връзка с нашите читатели, да чуем идеите, препоръките и предложенията им, за да отговорим по най-добрия начин на техните очаквания. Надявам се на съдържателни коментари, интересни предложения за теми и градивни препоръки към екипа на вестника. Да не забравя да добавя, че и през 2014 г. вестник „Строител“ не наруши традицията да печели поне по една награда. Всъщност получихме 2 – изданието на КСБ е „Медия на годината“ в класацията на Българска асоциация „Пътна безопасност”. Съюзът на юристите и Асоциацията на медиаторите също ни отличиха с грамота за приноса ни през годината за утвърждаване на медиацията.
Така че, ако мога да ­обобщя – 2014 бе динамична, наситена със събития и успешна.

Какви са намеренията и плановете на ръководството на дружеството за 2015 г.?
Въпреки постигнатите резултати, за които вече споменах, екипът е мотивиран да работи още по-добре през 2015 г. Като издание на КСБ дейността на вестника кореспондира с основните насоки на Камарата за 2015 г. Ще работим за професионалното и качествено изготвяне на вестника. Плановете ни са: да продължим да популяризираме позициите на Камарата, нейните приоритети, да работим за утвърждаването на авторитета на организацията чрез публикации по актуални проблеми, касаещи промените в законодателството – ЗОП, ЗУТ, въвеждането на типови договори, спазването на етичните норми в бранша и формиране на нетърпимост към негативните явления, да засилим ролята на утвърдената рубрика „На прицел“, но с нейното развитие в посока публикации, касаещи общи проблеми пред целия сектор. Тези проблеми стоят не само пред строителите, те са и пред управляващите органи на оперативните програми, заради тях на общините бяха наложени сериозни финансови корекции, пак поради тези причини имахме и замразяване на средствата по ОПОС и част от ОПРР. Недопустимо е да повтаряме грешките от изминалия период и да не се поучим от тях. Ето защо ще пишем по темата, ще съберем опита на строителните фирми, общините, екипите на оперативните програми, за да представим научените уроци и да помогнем допуснатите пропуски да не се повтарят. Както и досега ще отстояваме ясна и конструктивна позиция при отразяване на предизвикателствата при подготовката, провеждането и реализацията на обществените поръчки.
Сред целите, които си поставяме, са и да развиваме добро сътрудничество с бъдещия Квалификационен център на Камарата за повишаване на професионалната подготовка, да разширяваме контактите с областните представителства, да продължим и ползотворното си взаимодействие с НКСВ.
Определено място в дейността ни е да организираме качествено и на високо ниво както и до сега събитията, които традиционно всяка година провежда КСБ, в това число Четвърта маса за обществените поръчки, Пета конференция за водния сектор – съвместно с БАВ, Пети дискусионен форум за строителството, годишната пресконференция на КСБ, Бал на строителя.
Важно място отделяме и на засилване на ролята на кореспондентите на в. „Строител“ от областните представителства на КСБ, на разширяване на международните контакти на изданието и партниране с подобни издания от ЕС с цел обмяна на опит и добри практики.
Тук е мястото да кажа, че екипът на в. „Строител“ заедно с водещи експерти е разработил и концепция за телевизионно предаване. След обсъждане и утвърждаване от УС се надяваме тя да бъде реализирана.
Имаме и други идеи, които обаче ще обявим на по-късен етап, тъй като в момента са в процес на подготовка. 2015 г. се очертава като наситена със събития и много работа, което ни радва, защото имаме капацитет, искаме да работим и да се развиваме.
Използвам възможността на това първо интервю, което давам за вестника, за да изразя благодарността на екипа за подкрепата и съдействието, което получаваме от УС на КСБ, от областните представителства на Камарата и от редица водещи строителни фирми в бранша.
Практиката доказва всеки ден, че когато сме заедно, единни, когато защитаваме интересите на строителите в целия аспект на тяхната дейност, постигаме много.
Пожелавам на колегите, на читателите на вестника и на целия екип здраве, сили и много успешно реализирани цели през новата 2015 г.!
Отговори