УС на КСБ препоръчва FIDIC като национален стандарт за договори за строителство

Тук можете да прочетете всички новини около Камара на строителите в България
Отговори
Потребителски аватар
Admin
Site Admin
Мнения: 37
Регистриран на: пет яну 09, 2015 10:56 am

УС на КСБ препоръчва FIDIC като национален стандарт за договори за строителство

от Admin » пет мар 20, 2015 5:58 pm

Екип на в. „Строител“

Управителният съвет на Камарата на строителите в България препоръчва на своите членове и на публичните възложители като национален стандарт за договаряне на обществените поръчки за строителство и инженеринг общите договорни условия на FIDIC. Това решиха членовете на разширения УС на КСБ, който се проведе в сградата на Камарата в София. В зависимост от различните проекти да се прилагат: „Червена книга” като стандарт за договори за строителство по проект на възложителя (1999); „Жълта книга” за инженеринг (1999); „Зелена книга” за малки проекти (до 1 млн. лв.); „Сребърна книга” за EPC договори („под ключ“); „Златна книга” за концесии за строителство; Стандартен подизпълнителски договор (2011); Стандартен консултантски договор (за строителен надзор) и Стандартен договор за консорциум/джойнт венчър.
Възможностите на договорните условия по FIDIC бяха представени от зам.-председателя на УС на КСБ Андрей Цеков.

„Браншовите организации по света работят по типизирани договори. Необходимо е и у нас да въведем подобен модел. Камарата може да разговоря с FIDIC за лиценз за превод на контрактите, както и за тяхното използване. Необходимо е ясно да се формулират правата и задълженията на възложител и изпълнител“, заяви той. „Всеки договор представлява триъгълник със страни цена, срок и предмет, а лицето е качеството. Всяка промяна на една от страните води до изменение в някоя от другите две, а оттам – и в крайния резултат. Тук важен елемент е и рискът“, обясни Цеков и подчерта, че в зависимост от обстоятелствата той се поема от възложителя или от изпълнителя. Ако има неблагоприятни климатични условия, може да бъде удължен срокът на контракта, но строителят няма да получи допълнителни средства.
„Изпълнителят може да претендира за удължаване на срока на контракта, ако се възложат допълнителни дейности или възникнат непредвидими геоложки и хидроложки рискове“, обясни зам.-председателят на УС на Камарата.
При станалите разисквания относно концепциите за типова документация в строителството УС се обедини около становището, че всякакви договорни клаузи, които ограничават или изключват отговорността на възложителя за заплащане на извършени СМР поради неосигурено финансиране, са противозаконни и неморални. Такива клаузи са недействителни по смисъла на чл. 26 от ЗЗД. УС на КСБ ще се противопоставя на подобни практики и при всеки констатиран случай ще сезира съответните контролни и правораздавателни органи.
Управителният съвет на КСБ обсъди и промени в Кодекса за професионална етика на строителя. Документът бе представен от председателя на Комисията по професионална етика инж. Николай Таков. „Целта ни е да опростим процеса. Вместо областни комисии по етика предлагаме да има областен представител. Той ще разглежда получените до него сигнали и ако се налага, ще ги представя пред централната Комисия по професионална етика, където ще има право на глас“, посочи инж. Таков. Измененията ще бъдат предложени за разглеждане и одобрение на Общото събрание на КСБ.
На заседанието беше дискутирано и задание за единна номенклатура на СМР.
Членовете на УС на КСБ приеха Годишния финансов отчет и доклада за дейността на „Вестник Строител“ ЕАД и освободиха от отговорност членовете на Съвета на директорите на изданието за дейността им през 2014 г.
Бяха приети 26 нови фирми за членове на Камарата на строителите в България.Изх. №57/13.03.2015 г.

Уважаеми членове на КСБ,

Както Ви е известно, Камарата на строителите в България участва заедно с други шест страни в Европейския проект Step-2-Sport. В него са включени плувният басейн на 22 СОУ „Георги Раковски”, намиращ се на бул. „Витоша” №134, и плувният басейн „Мадара” на бул. „Прага“ №21 на Националната спортна академия в столицата. Проектът предвижда енергийно обследване на тези сгради и определяне на мерки за повишаване на тяхната енергийна ефективност. Всичко това беше извършено и се издадоха енергийни сертификати с нисък енергиен клас на тези спортни обекти с препоръки за подобряване на енергийното потребление (Приложение 1 и 2).
С оглед на това и за постигане крайните цели на проекта се обръщаме към Вас с молба за безвъзмездно подпомагане изпълнението на някои от предложените енергийни мерки в един от двата обекта. Срещу това ще се популяризира Вашата добра практика сред европейски страни участници. Освен това ще бъдете запознати с иновативното енергийно строителство в страните партньори и ще бъдете включени в срещите с екипите на участниците в проекта при посещението им в България. Тези контакти ще дадат възможност за участието Ви в бъдещи проекти.
Не бива да се забравя, че единият обект е плувен басейн в 22 СОУ – училище в столицата, а другият е за обучение на студенти.
Камарата на строителите разчита, че с полагане на общи усилия в това направление ще увеличим популярността на българските енергийни строители. Те ще могат да се включат във всички мероприятия на проекта, който приключва през февруари 2017 г.
Надяваме се на Вашата отзивчивост и съдействие за изпълнението на европейския проект.

С уважение,

Инж. Иван Бойков
Изпълнителен директорПриложение №1
Необходими енергийни мерки за басейн на 22 СОУ в София,
бул. „Витоша” 134

 Монтаж и демонтаж на фасадно скеле, почистване на стр. отпадъци.
 Полагане на допълнителна топлоизолация от EPS с дебелина 120 мм, вкл. монтаж на водооткапващи профили, подпрозоречни поли от ламарина с PVC покритие, защитни поли от поцинкована ламарина, PVC ъглов профил, демонтаж и монтаж на водосточни тръби и др. съпътстващи дейности.
 Полагане на мозаечна и полимерна мазилка.
 Демонтажни дейности по покрив – дървена конструкция, улуци, ламарина, вкл. почистване.
 Полагане на топлоизолация от минерална вата с дебелина 200 мм с пародренажно фолио.
 Полагане на хидроизолация, покривна обшивка от ОСБ плоскости, доставка и монтаж на улуци и нова дървена конструкция.

Приложение №2
Необходими енергийни мерки
за басейн „Мадара”
на Националната спортна академия

 Монтаж и демонтаж на фасадно скеле, почистване на стр. отпадъци.
 Полагане на допълнителна топлоизолация от EPS с дебелина 120 мм, вкл. монтаж на водооткапващи профили, подпрозоречни поли от ламарина с PVC покритие, защитни поли от поцинкована ламарина, PVC ъглов профил, демонтаж и монтаж на водосточни тръби и др. съпътстващи дейности.
 Демонтажни дейности по покрив – дървена конструкция, улуци, ламарина, вкл. почистване.
 Полагане на топлоизолация от минерална вата с дебелина 200 мм с пародренажно фолио.
 Полагане на хидроизолация, покривна обшивка от ОСБ плоскости, доставка и монтаж на улуци и нова дървена конструкция.
Отговори