Тема

Тринадесетата година на вестник „Строител“

Изминалата 2022 г. бе динамична и изпълнена с предизвикателства както за строителния бранш, така и за в. „Строител“ заради политическата и икономическата нестабилност в страната, инфлацията и редица други проблеми, през които премина секторът. Това направи годината наситена със събития, които екипът отрази безпристрастно и професионално, като отново първи информирахме за дейността и политиките на Камарата на строителите в България. Изданието на КСБ бе водещо и при провежданите кампании на Камарата в защита на строителния бранш, но и на интереса на обществото. След като в. „Строител“ първи от всички медии постави през 2021 г. на дневен ред темата за драстичния скок на цените на строителните материали и нуждата от индексация, през 2022 г. не само следeшe въпроса, но и в поредица публикации през цялата година събираше мнения на ръководството на КСБ, на председателите на Областните представителства (ОП) на Камарата, коментира темата и с предприемачи, икономисти и експерти. Индексацията бе важна част и от интервютата с евродепутати, министри, кметове. Медията представи и добри европейски практики като отговор на проблема. Успоредно отразяваше срещите на ръководството на КСБ по въпроса с институциите, общините, браншови и работодателски организации, синдикатите. В. „Строител“ създаде и специална секция „Индексация сега“ на сайта си www.vestnikstroitel.bg, в която събра цялата информация по темата, включително и всички позиции на КСБ за нуждата от спешна индексация. След приемането на Методика за индексация изданието на КСБ продължи да следи проблемите, свързани с прилагането й, както и усилията на ръководството на Камарата за изготвяне на общи указания за възложителите.

Вестник „Строител“ отразява и случващото се с проекта за лот 3.2 на АМ „Струма“, като и за него създаде специална рубрика на сайта си „Лот 3.2“, в която са събрани всички публикувани през годините материали в печатното издание, като рубриката се обновява с всяка нова информация по темата.

През 2022 г. широко огласяване във в. „Строител“ получи и проблемът със забавените плащания от държавата към пътностроителния бранш за извършени СМР по договори за текущ ремонт и поддръжка на републиканската мрежа. Изданието представяше действията на КСБ в защита на строителните фирми от пътния сектор. Журналистите от медията бяха неизменно на първа линия на проведените национални протести, за да отразяват от мястото на събитието случващото се. На сайта си медията на Камарата излъчваше на живо протестните действия, както и всички послания, искания, коментари от страна на КСБ и ББК „Пътища“, партньорите и институциите.

Традиционно през цялата минала година в. „Строител“ проследи и всичко, случващо се в ЕС, мерките и решенията на европейските институции, както и най-важните събития в света, винаги търсейки значението и отражението им върху строителния сектор.

В. „Строител“ ще запомни 2022 г.

със стартирането на новия си сайт, който отговаря на последните световни стандарти в областта.

Той е с изцяло променен интерфейс, като в него са внедрени всички новости в уебпрограмирането, по които се правят международните новинарски портали. Заедно с новия сайт заработи и специално създаден за нуждите на в. „Строител“ Viber канал, който получи положителни отзиви от всички ползватели. През 2022 г. новият сайт генерира над 2,5 млн. уникални посещения и увеличи броят и на последователите на в. „Строител“ в социалните мрежи.

Традиционно изданието на КСБ се прояви и като изключително добър организатор на събития, улавящи пулса на бранша, които се популяризират не само на страниците на вестника, но и чрез изготвените от екипа видео репортажи, каквито медията прави и за други значими за сектора мероприятия.

На 11 март в. „Строител” и КСБ проведоха

конференцията „Строителството като индустрия на бъдещето - иновации и дигитализация“,

в която еврокомисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел направи ключово изказване. Във форума участие взеха евродепутатите Искра Михайлова и Андрей Новаков, министрите на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и на иновациите Даниел Лорер, представители на институциите, на Столичната община (СО), на ръководството на КСБ, на фирми членове на Камарата, на научната общност, на работодателски, браншови и синдикални организации и др. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев запозна участниците с дейността на Камарата относно дигиталната трансформация в отрасъла. На форума бе представен и проектът „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, на който КСБ е инициатор и координатор.

Следващото важно събитие бе

12-ата открита приемна на в. „Строител“,

която се проведе през април в Стара Загора. Домакин на срещата бе ОП на КСБ - Стара Загора. Тя бе открита от председателя на ОП Стара Загора инж. Пламен Михалев, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител”. В събитието се включи кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който заяви, че строителният бранш може да разчита на подкрепата на местната администрация в решаването на актуалните проблеми. Строителите и администрацията обсъдиха и необходимостта от промени в Закона за обществените поръчки и Закона за устройство на територията. Сериозно внимание бе отделено и на нуждата от активни действия срещу сивия сектор.

През април в. „Строител“ се изяви и като съорганизатор на международния форум „Инвестиционните проекти. Планът за възстановяване и устойчивост“, организиран от в. „Стандарт“. Европейски партньор на събитието бе евродепутатът Искра Михайлова, която е и зам.-председател на Групата „Обнови Европа” в ЕП. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев се включи в откриването на конференцията заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, кмета на Кърджали д-р Хасан Азис, който е и зам.-председател на НСОРБ, а онлайн участваха еврокомисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел и Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка. „Обединяването на усилията на две медии и даването на платформа чрез организирането на този форум на всички участници в процеса - европейски институции, национални институции, изпълнителна и законодателна власт, професионални организации, бизнеса и медиите, да дискутират Националния план за възстановяване и устойчивост, който е ключов за икономическото възстановяване на страната ни инструмент, да обсъждат възможности, но и да поставят актуалните проблеми пред строителния бранш е гаранция за прозрачност при обсъждането на тази тема, от каквато обществото ни има нужда“, посочи на откриването Ренета Николова, прокурист и главен редактор на изданието на КСБ.

Май месец в. „Строител“ бе съорганизатор и медиен партньор на

ежегодната работна среща между община Варна и ОП на КСБ – Варна,

на която традиционно местната власт представя предстоящите проекти и се обсъждат проблемите пред строителните фирми. Форума откриха зам.-кметът на Варна инж. Христо Иванов и председателят на ОП на КСБ – Варна, инж. Пенко Стоянов. Гост на срещата беше инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ. В нея участваха и Виктор Бузев, главен архитект на община Варна, инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ, Валентин Димов, член на УС на КСБ, инж. Стамат Стаматов и инж. Красимир Даскалов, членове на Областния съвет на ОП на КСБ - Варна, Руси Русев, член на КС на ОП на КСБ – Варна, представители на строителни фирми от региона, сред които инж. Росен Колелиев, управител на „Инжконсулт“ ЕООД, и Атанас Костурков, управител на „Комфорт“ ООД, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

Друго значимо мероприятие, по което в. „Строител”, съвместно с КСБ и ОП София работи през годината, бе

кръглата маса „Реформа на обществените поръчки“.

Тя се проведе на 25 май в централния офис на КСБ. Събитието събра ключовите за бранша министерства и агенции, ръководители на Управляващите органи на оперативните програми, кметове и зам.-кметове на общини, представители на партньорски организации, на синдикатите и на строителните фирми. Специален гост на събитието бе зам.-министърът на финансите Андрей Цеков, който направи ключово изказване. „Благодаря на ОП на КСБ – София, и на в. „Строител“ за това, че след едно прекъсване в годините заради пандемията възобновяват тази традиция на провеждане на кръгла маса, на която браншът и институциите се срещат, за да дискутират проблемите, свързани със ЗОП, и заедно да търсим най-добрите решения“, заяви председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който даде началото на събитието.

На 2 юни КСБ и в. „Строител” заедно с евродепутата Искра Михайлова, зам.-председател на Групата „Обнови Европа“, организираха

конференция на високо ниво, която се състоя в Европейския парламент в Брюксел.

Темата бе „Дигиталните и иновационни предизвикателства пред строителния сектор в България“. Българската делегация бе водена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, който представи основните политики и приоритети на браншовата организация. Конференцията уважиха Щефан Мозер, ръководител на отдел в ГД „Енергетика“ на Европейската комисия, и Филип Крамптън, президент на FIEC, ген. директор на FIEC Доменико Кампогранде, евродепутатите Цветелина Пенкова и Атидже Алиева-Вели.

През юни в. „Строител“ проведе 13-ата си открита приемна, на която домакин бе ОП на КСБ – Кюстендил. В събитието участва председателят на УС на Камарата инж. Илиян Терзиев, представители на строителни фирми и на общинската и областната администрация. Инициативата на изданието на КСБ бе уважена от кмета на Кюстендил Петър Паунов. „Благодаря, че имаме възможност да си говорим открито за реалните проблеми. Политическото напрежение е факт, но проектите трябва да се реализират и общините, и строителите трябва да работят. Радвам се, че успяхме да направим тази приемна, за да дискутираме всички предизвикателства, с които браншът се среща на местно ниво“, каза прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

През юни

в. „Строител“ стартира кампанията по отразяването на 15-ата годишнина от създаването на КСБ.

Първият поздрав от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев към бранша бе отправен от страниците на в. „Строител“ в навечерието на 29 юни. В печатното издание бе направена и специална рубрика „15 години КСБ“, която включи не само интересни материали от развитието на Камарата през годините, но и интервюта с личности, допринесли за създаването и издигането на авторитета на браншовата организация. На медията бе възложено да работи и по издаването на фотоалбум „15 години строим европейска България“ и алманах „15 години КСБ“.

В края на юни в. „Строител“ организира семинар на ОП на КСБ – София, посветен на актуални теми в строителството, който се проведе в кк Боровец. Форума откриха инж. Любомир Качамаков, председател на ОП София, и инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ. Официални гости бяха арх. Стефан Аспарухов, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет по „Обществено строителство“ в Столичната община, и арх. Здравко Здравков, главен архитект на София. На семинара инж. Джоргов изложи инвестиционните намерения на СО през 2022 г., арх. Здравко Здравков направи презентация за визията за развитие на София, а зам.-министър Стефан Аспарухов представи предстоящи промени в ЗУТ.

„Радвам се за възможността да приветствам представителите на КСБ в община Перник. Това е първата подобна среща с централното и местното ръководство на браншовата организация.“ С тези думи

кметът на община Перник Станислав Владимиров даде началото на 14-ата открита приемна на в. „Строител“,

която официалното издание на КСБ организира през юли 2022 г. заедно с местната структура на Камарата в града. На събитието основно бе коментирана нуждата от индексация на договорите в строителството. Присъстващите се обединиха и около мнението, че инженерингът е най-бързият и адекватен начин за изграждане на големите инфраструктурни проекти на общините.

През юли председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев посети редакцията на в. „Строител“. Той говори за актуалните предизвикателства пред Камарата и приоритетите пред ръководството на организацията. Инж. Терзиев благодари на екипа на изданието и на главния редактор Ренета Николова за всичко, което правят, за поставянето на вниманието на институциите и обществото на важните за бранша теми, за помощта, която оказват при подготовката на срещите на ръководството на КСБ и в организацията на събития. „Справяме се с общи усилия. Моята оценка е, че екипът на в. „Строител“ си върши прекрасно работата“, каза председателят на УС на КСБ.

При изключителен интерес премина организираната от ОП на КСБ – Смолян, и в. „Строител” среща-дискусия на тема „Бъдещето на строителния сектор в Родопите“, която се състоя през юли в община Златоград. На нея бе коментирано състоянието на бранша в областта, постави се и темата за нуждата от индексация на договорите за строителство. Обсъдени бяха и стратегическите проекти в района на Смолян. Домакин на срещата бе Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян. От страна на КСБ участие взеха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Емил Младенов, председател на ОП на КСБ – Кърджали. Институциите и местната власт бяха представени от Емил Хумчев, областен управител на Смолян, Николай Мелемов, кмет на Смолян, и Мирослав Янчев, кмет на Златоград.

В. „Строител” традиционно организира мероприятията на КСБ, посветени на професионалния празник на строителите – Димитровден. Първото бе на 18 октомври 2022 г. -

Деветата фотоизложба „Виж София – 15 години заедно строим за хората“,

която бе посветена на 15-ата годишнина на Камарата и на 15 г. от влизането на България в ЕС. Експозицията на КСБ и в. „Строител“ се реализира със съдействието на СО. Началото й бе обявено от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и кмета на София Йорданка Фандъкова. „Поздравявам Камарата на строителите в България и в. „Строител“ за прекрасната изложба. Ние сме партньори от години по отношение на развитието и промяната на града. Няма как да изграждаме и да променяме страната си без професионализма, отговорността и компетентността на строителите”, каза Фандъкова.

Екипът на в. „Строител“ организира събитието, с което ОП София отбеляза Димитровден, в „Гранд хотел София“. Тържеството, което се проведе на 26 октомври, уважиха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, почетният председател на Камарата инж. Светослав Глосов, председателят на Комисията за ЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков, зам.-кметовете на СО по „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов и по „Финанси и здравеопазване“ Дончо Барбалов, арх. Здравко Здравков, главен архитект на София.

Инж. Любомир Качамаков, който бе домакин на церемонията, приветства с добре дошли присъстващите и припомни, че традицията повелява на Димитровден строителите да направят равносметка за свършеното през изминаващата година. „Благодаря Ви, че се справяте в трудните условия, в които сте поставени. Надявам се с общи усилия да продължим да работим за развитието на бранша и просперитета на нашата страна. Честит празник!“, каза инж. Илиян Терзиев.

На в. „Строител“ бе поверена и организацията на

традиционния Бал по повод Деня на строителя,

на който КСБ отбеляза и 15 г. от създаването си. Събитието се проведе на 31 октомври в „София хотел Балкан“. На него КСБ връчи отличията на най-добрите компании в сектора за 2021 г. Домакини на церемонията бяха арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството, и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. „Уважаеми строители, честит празник и честита 15-годишнина на Камарата на строителите в България! Пожелавам Ви много здраве и творчески успехи, нека имате повече работа и по-малко проблеми с всички инвеститори. Благодаря за възможността да присъствам на Годишния бал на КСБ и да споделя заедно с Вас празника на строителя“, каза арх. Шишков.

В началото на декември в. „Строител“ организира втори за годината семинар на ОП София в кк Боровец. Той се фокусира върху индексацията на договорите в строителството, възможностите и условията за издаване на бонд гаранции при обществени поръчки. Форума откри председателят на ОП София инж. Любомир Качамаков, който поздрави присъстващите и представи програмата на семинара.

През цялата 2022 г.

изданието на КСБ бе търсен медиен партньор

и отново получи покани за редица събития на ББА „Пътна безопасност”, като Международната конференция „Визия Нула за България“, Осмата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“ и Националната кампания за безопасна пътна инфраструктура. Традиционно медията бе партньор и на „Златен отвес 2022“ на ОП на КСБ – Варна, на Националната конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, на събитията на Научно-техническия съюз по строителство в България и Национално сдружение Недвижими имоти. През 2022 г. медията отрази подобаващо и второто издание на форума „Брацигово – Каменният поток на времето”, Форум „Лидерите, които строят“, Третия национален ден на обновяването, международния форум „История и бъдеще – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност. Изключително ценно бе медийното партньорство на в. „Строител“ по проекти на КСБ, като приключилите през миналата година „SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство“ и „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор”. В края на 2022 г. в. „Строител“ бе избран от „Метрополитен“ ЕАД за официален медиен партньор на проявите по случай навършването на 25 г. от въвеждането в експлоатация на първия участък от метрото на 28 януари 2023 г. Във вестника стартира и специална рубрика „25 години столично метро“.

През миналата година в. „Строител“ разшири и партньорството си с В. „ЗОР“ – издание на Студентския съвет на УАСГ. Двете медии се договориха да разменят материали, които да публикуват на страниците си.

„Строител” получи и поредно признание за своята дейност през 2022 г. – ОП Смолян го удостои с грамота „Отличен медиен партньор на Областно представителство – Смолян“.

В. „Строител” също връчва отличия. Изданието проведе за втори път годишния конкурс за кореспондентите на вестника в Областните представителства на КСБ. През 2022 г. първото място беше присъдено на Петя Борисова, кореспондент от ОП Велико Търново, на втора позиция бе класирана Василена Димова от ОП Русе, а трета е Звезда Кошничарова от ОП Сливен.

Вестник „Строител” благодари сърдечно за подкрепата на УС на КСБ и неговия председател, на почетния председател, на ОП на КСБ и областните председатели, на КС и неговия председател, на Комисията за ЦПРС и нейния председател, на Комисията по професионална етика. Специални благодарности и на нашите партньори и рекламодатели! Желаем Ви здрава, успешна и благодатна 2023 г.!