Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки

Mинистерството на здравеопазването обяви обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Северозападен район за планиране, в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по ОПРР 2014-2020“, включваща 6 обособени позиции. Обществената поръчка се обявява в изпълнение на […]

Прочети още…           Прочетена: 176

Възложител: Община Бяла Слатина Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 417 000.00 лева Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 31/12/2019 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/08/2019 Местно време: 17:30 Отваряне на офертите: Община Бяла Слатина, Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68, етаж 5, стая 508 Дата: 21/08/2019 Местно време: 09:30 За контакти: […]

Прочети още…           Прочетена: 61

Столичната община обяви поръчка за „Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли“. Двете учебни заведения са детска ясла „Палавници“ в жк „Хиподрума” и детска ясла „Вълшебство“ в жк „Стрелбище”. Стойността на поръчката е 4583333.33 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение ще носи 30 т., а предложената цена- 70 т. Изпълнителят следва да изготви […]

Прочети още…           Прочетена: 71

Столичната община обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане и оборудване на детска градина – първи етап. Учебното заведение ще е 4 групи за деца между 3 и 7 години и 2 яслени групи. Стойността на обекта е 4,3 млн. лв. Техническите показатели ще имат тежест 50 т., а предложената цена също 50 […]

Прочети още…           Прочетена: 159

Столичната община обяви търг за избор на изпълнител за допълнително изграждане на сгради към завода за Механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво, разположен в с. Яна, местност „Садината”, район Кремиковци. Поръчката е изпълнение на дейностите на инженеринг. Избраният изпълнител следва да извърши проектиране и изграждане (инженеринг) на административно-битова сграда и перално стопанство […]

Прочети още…           Прочетена: 100

Столичната община обяви обществена поръчка за изграждане на паркинги на територията на СО-район „Сердика“ в кв. „Банишора”. Стойността на целия търг е 179381,50 без ДДС като е разделен на три обособени позиции. Срокът на изпълнение ще има тежест 30 т при формиране на крайната оценка, неустойката при забавяне- 10 т., а предложената цена 60 т. […]

Прочети още…           Прочетена: 94

Наименование: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на Община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на Община Девин” съгласно Административен договор… Възложител: Община Девин Oсн. предмет: 45200000 Прогнозна стойност: 707 397.39 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 210 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/06/2019    Местно […]

Прочети още…           Прочетена: 99

Наименование: Закриване и рекултивация на депо за ТБО, имот 000105, землището на с. Радловци м. Гладни рид, Община Кюстендил Възложител: Община Кюстендил Oсн. предмет: 45112350 Прогнозна стойност: 1 695 042.72 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 41 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2019    Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: сградата на […]

Прочети още…           Прочетена: 52

Наименование:  Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за Гърция и Транзитния газопровод за Македония Възложител: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД – Изпълнителен директор Oсн. предмет: Продължителност в дни: 270 Прогнозна стойност: 471 500 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 270 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/10/2018    Местно време: 17:00  Отваряне […]

Прочети още…           Прочетена: 399

Наименование: Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община по зони обособени в 7 позиции Възложител: Столичната община Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 116 666 666.69 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 48 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/10/2018  Местно време: 17:30  Отваряне на офертите: […]

Прочети още…           Прочетена: 376

Столичната община обяви обществена поръчка за обновяване за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС – инженеринг (проектиране и строителство) за бл. 103, жк „Младост 1”. Зданието е въведено в експлоатация 1979г, състои се от 153 апартамента, 18 (17 + технически етаж) надземни етажа. Общата разгъната застроена площ е 15660 кв.м. Стойността на дейностите е 2 114 100.00 […]

Прочети още…           Прочетена: 370

Млади социалисти, не се страхуваме, че ще заемете местата ни и че ще ни смените – наше задължение е да ви подготвим за този момент. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на Четвъртата национална конференция на Младежкото обединение на БСП, предаде Агенция „Фокус“. „Искам да ви поздравя с провеждането на националната конференция и да […]

Прочети още…           Прочетена: 263