Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки

Столичната община обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане и оборудване на детска градина – първи етап. Учебното заведение ще е 4 групи за деца между 3 и 7 години и 2 яслени групи. Стойността на обекта е 4,3 млн. лв. Техническите показатели ще имат тежест 50 т., а предложената цена също 50 […]

Прочети още…           Прочетена: 67

Столичната община обяви търг за избор на изпълнител за допълнително изграждане на сгради към завода за Механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво, разположен в с. Яна, местност „Садината”, район Кремиковци. Поръчката е изпълнение на дейностите на инженеринг. Избраният изпълнител следва да извърши проектиране и изграждане (инженеринг) на административно-битова сграда и перално стопанство […]

Прочети още…           Прочетена: 53

Столичната община обяви обществена поръчка за изграждане на паркинги на територията на СО-район „Сердика“ в кв. „Банишора”. Стойността на целия търг е 179381,50 без ДДС като е разделен на три обособени позиции. Срокът на изпълнение ще има тежест 30 т при формиране на крайната оценка, неустойката при забавяне- 10 т., а предложената цена 60 т. […]

Прочети още…           Прочетена: 58

Наименование: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на Община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на Община Девин” съгласно Административен договор… Възложител: Община Девин Oсн. предмет: 45200000 Прогнозна стойност: 707 397.39 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 210 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/06/2019    Местно […]

Прочети още…           Прочетена: 72

Наименование: Закриване и рекултивация на депо за ТБО, имот 000105, землището на с. Радловци м. Гладни рид, Община Кюстендил Възложител: Община Кюстендил Oсн. предмет: 45112350 Прогнозна стойност: 1 695 042.72 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 41 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2019    Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: сградата на […]

Прочети още…           Прочетена: 35

Наименование:  Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за Гърция и Транзитния газопровод за Македония Възложител: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД – Изпълнителен директор Oсн. предмет: Продължителност в дни: 270 Прогнозна стойност: 471 500 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 270 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/10/2018    Местно време: 17:00  Отваряне […]

Прочети още…           Прочетена: 343

Наименование: Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община по зони обособени в 7 позиции Възложител: Столичната община Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 116 666 666.69 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 48 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/10/2018  Местно време: 17:30  Отваряне на офертите: […]

Прочети още…           Прочетена: 318

Столичната община обяви обществена поръчка за обновяване за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС – инженеринг (проектиране и строителство) за бл. 103, жк „Младост 1”. Зданието е въведено в експлоатация 1979г, състои се от 153 апартамента, 18 (17 + технически етаж) надземни етажа. Общата разгъната застроена площ е 15660 кв.м. Стойността на дейностите е 2 114 100.00 […]

Прочети още…           Прочетена: 351

Млади социалисти, не се страхуваме, че ще заемете местата ни и че ще ни смените – наше задължение е да ви подготвим за този момент. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на Четвъртата национална конференция на Младежкото обединение на БСП, предаде Агенция „Фокус“. „Искам да ви поздравя с провеждането на националната конференция и да […]

Прочети още…           Прочетена: 249

Наименование: Основен ремонт на улици в Община Ветово Възложител: Община Ветово Oсн. предмет: 45233200 Прогнозна стойност: 839 583.34 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 90 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/01/2018   Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: Административната сграда на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2,заседателна зала Дата: 29/01/2018    Местно време: 09:00 За […]

Прочети още…           Прочетена: 785

Наименование: Реконструкция на водопроводна мрежа с. Сливовик, община Медковец-втори етап Възложител: община Медковец Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 2 036 231 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 140 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/02/2018    Местно време: 16:00 Отваряне на офертите: Заседателната зала на Община Медковец Дата: 08/02/2018    Местно време: 11:00 За контакти: инж. Иван Иванов Факс: […]

Прочети още…           Прочетена: 705

Наименование: Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“ Възложител: Община Видин Oсн. предмет: 45233262 Прогнозна стойност: 9 106 169.47 лева Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 31/05/2019 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/02/2018    Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: гр. Видин, пл.„Бдинц“ №2, заседателна зала, етаж […]

Прочети още…           Прочетена: 705