Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки

Наименование:  Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за Гърция и Транзитния газопровод за Македония Възложител: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД – Изпълнителен директор Oсн. предмет: Продължителност в дни: 270 Прогнозна стойност: 471 500 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 270 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/10/2018    Местно време: 17:00  Отваряне […]

Прочети още…           Прочетена: 286

Наименование: Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община по зони обособени в 7 позиции Възложител: Столичната община Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 116 666 666.69 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 48 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/10/2018  Местно време: 17:30  Отваряне на офертите: […]

Прочети още…           Прочетена: 271

Столичната община обяви обществена поръчка за обновяване за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС – инженеринг (проектиране и строителство) за бл. 103, жк „Младост 1”. Зданието е въведено в експлоатация 1979г, състои се от 153 апартамента, 18 (17 + технически етаж) надземни етажа. Общата разгъната застроена площ е 15660 кв.м. Стойността на дейностите е 2 114 100.00 […]

Прочети още…           Прочетена: 306

Млади социалисти, не се страхуваме, че ще заемете местата ни и че ще ни смените – наше задължение е да ви подготвим за този момент. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на Четвъртата национална конференция на Младежкото обединение на БСП, предаде Агенция „Фокус“. „Искам да ви поздравя с провеждането на националната конференция и да […]

Прочети още…           Прочетена: 231

Наименование: Основен ремонт на улици в Община Ветово Възложител: Община Ветово Oсн. предмет: 45233200 Прогнозна стойност: 839 583.34 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 90 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/01/2018   Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: Административната сграда на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2,заседателна зала Дата: 29/01/2018    Местно време: 09:00 За […]

Прочети още…           Прочетена: 770

Наименование: Реконструкция на водопроводна мрежа с. Сливовик, община Медковец-втори етап Възложител: община Медковец Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 2 036 231 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 140 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/02/2018    Местно време: 16:00 Отваряне на офертите: Заседателната зала на Община Медковец Дата: 08/02/2018    Местно време: 11:00 За контакти: инж. Иван Иванов Факс: […]

Прочети още…           Прочетена: 698

Наименование: Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“ Възложител: Община Видин Oсн. предмет: 45233262 Прогнозна стойност: 9 106 169.47 лева Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 31/05/2019 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/02/2018    Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: гр. Видин, пл.„Бдинц“ №2, заседателна зала, етаж […]

Прочети още…           Прочетена: 699

Ремонт и рехабилитация на улици и транспортни тунели по обособени позиции – https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=822162&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 702

https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=806705&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 1584

Наименование: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона” Възложител: Община Мирково Oсн. предмет: 45332200 Прогнозна стойност: 991 929.57 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2017 Местно време: 17:00 Отваряне на офертите: В сградата на Общинска администрация Мирково, находяща се на адрес: […]

Прочети още…           Прочетена: 1373

Наименование: Ремонт на дом за възрастни с деменция в кв. Княжево Възложител: Столична община Oсн. предмет: 45215000 Прогнозна стойност: 1 245 000 лева Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 65 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2017 Местно време: 17:30 Отваряне на офертите: ул. „Париж“ № 3, ет. 1, стая 109 Дата: 12/09/2017 Местно време: 10:30 За […]

Прочети още…           Прочетена: 1347

Наименование: Ремонт на Сграда №1 – Щаб на ВР 1276 – гр. Шумен Възложител: Министерство на отбраната Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 441 660 лева  Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 250 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2017    Местно време: 17:30  Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ №3, Главна дирекция „Инфраструктура на […]

Прочети още…           Прочетена: 1352