Обществени поръчки

„Изграждане на битова канализация СО „Виница-север“ – канализационни клонове, кл. 2, кл. 3, кл. 5 и част от битови канализационни клонове 7, 15, 20, 28“

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=682300&newver=2