Обществени поръчки

Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрена по Националната програма за енергийна ефективност.

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=683748&newver=2