Обществени поръчки

Изграждане на Ветеринарно-дезинфекционна станция (Миячен коловоз) в гара Свиленград

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=684171&newver=2