Обществени поръчки

Възстановяване на проводимостта на р. Скът чрез почистване от наноси вследствие на наводнението в границите на регулация на община Мизия

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688182&newver=2