Обществени поръчки

Извършване на строително-ремонтни дейности за усилване на носещата конструкция на на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Кюстендил

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688111&newver=2