Обществени поръчки

Ремонтни дейности на неврологично интензивно отделение в „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД и ремонт на сградата на „Диагностично-консултативен център XIII - София”

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688071&newver=2