Обществени поръчки

Изграждане на нов корпус (Блок №2 с басейн) към ОДЗ №5 в кв. „Тева“, гр. Перник

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689730&newver=2