Обществени поръчки

Ремонт на ремонтните затвори на основните изпускатели на язовир „Искър“, язовирен район „Искър“, реф. №15РП-560А045

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689095&newver=2